واشر درب سوپاپ لندکروز

تویوتا تک

واشر درب سوپاپ لندکروز - بدونه واسطه واشر درب سوپاپ لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

واشر درب سوپاپ خودرو چیست؟

در واقع این درب سوپاپ وظیفه دارد سوپاپ ها و اجزای دیگر موجود در سرسیلندر را که شامل بادامک ، میل بادامک و فنرهای سوپاپ می باشند را از آلودگی ها محافظت کرده و امکان روغن کاری دائم این اجزا را امکان پذیر می کند.

وظیفه واشر درب سوپاپ :

این واشرها از خارج شدن روغن موتور از داخل سرسیلندر و محفظه سوپاپ جلوگیری می کند.

در این قسمت از آنجایی که سوپاپ ها و سایر اجزا داخل سرسیلندر روغن کاری می شوند ، جهت جلوگیری از نشت روغن از فضای بین درب سوپاپ و سرسیلندر ، بین این دو قطعه نیز واشر قرار می دهند و این واشر را واشر درب سوپاپ می نامند.

محل قرارگیری واشردرب سوپاپ تویوتا لند کروز:

این وسیله مهم در بین درب سوپاپ و سر سیلندر قرار دارد.

 جنس این واشر درب سوپاپ اصلی لند کروز:

این قطعه را از سیلیکون مخصوص و با کیفیت عالی و درجه 1 که نباید در برابر گرما تغییر حالت بدهد می سازند.

نکته مهم در مورد واشر درب سوپاپ فابریکی لند کروز:

1- در واقع تعویض این قطعه در صورت سرد بودن موتور خودرو و سرسیلندر انجام گیرد.

2- جدا توصیه می شود از لوازم و قطعات یدکی اصلی و مورد تایید کارخانه خودرو استفاده شود.

3- باید بدانید که از چسب مرغوب و اصلی برای آب بندی این قطعه استفاده شود.

بدیهی است استفاده از چسب غیر اصلی، خطر روغن ریزی و تعمیر مجدد را بهمراه دارد.

خرابی واشر درب سوپاپ  لندکروز:

-فرسودگی واشر درب سوپاپ

-خشک شدن زود به دلیل نا مرغوبی یا تقلبی بودن آن

-دمای بالای موتور خودرو

-قرارگرفتن در کنار اسید و مواد شیمیایی

-نصب غیراصولی واشر

 نشانه های خرابی واشر درب سوپاپ اروجینال لندکروز:

-له شدن واشرسرسیلندر

-پاره بودن واشرسرسیلندر

-نشت روغن در سوپاپ ها

-خشک شدن واشر سرسیلندر

-سرریز شدن روغن در بین فضای سرسیلندر

-ریختن روغن در بین فضای سوپاپ ها

قیمت واشر درب سوپاپ لندکروز :

این قطعه به دلیل وجود خودروهای زیاد و تنوع در آنها به خاطر شکل و ابعاد دارای قیمت متنوعی است. بنابراین حتما باید در موقع خرید نوع خودرو را بیان کنید.