گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس :

در واقع این نوع گردگیر تویوتا هایلوکس مابین چرخ و گیربکس نصب می گردد در ناحیه ای که نیرو در حال انتقال است.

چون مکان قرارگیری گردگیرپلوس تویوتا هایلوکس در سیستم خودرو و ارتباط مستقیم آن با گیرس موجود در گیربکس بسیار حساس است و بعد از مدتی از بین می رود و فاسد می شود که این فاسد شدن منجر به آسیب های جدی تر در قطعه و پارگی آن می شود که در نهایت باعث پس دادن گیریس می شود و همچنین باعث قفل کردن موتور و از بین رفتن آن می شود. گردگیرها در بعضی اوقات به آب بندی خودرو کمک می کند.

گردگیر پلوس چیست و چه کاربردی در خودرو دارد ؟

در واقع بدانید که گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس قطعه ای است که وظیفه اصلی آن محافظت از قطعات داخلی در برابر ریزگردها و غبار و گردهای موجود در هوا است که شامل قطعاتی می شود که روغن کاری شده و یا گیریس کاری شده اند و بابت جلوگیری از پس دادن روغن موجود در قطعات است.


کارکرد کلی گردگیرپلوس تویوتا هایلوکس محافطت از قطعات جانبی یا درونی آنهاست.

در واقع مانع از ورود گرد و خاک به قطعه شده و به نوعی وظیفه محافظ را بر عهده دارد.


اگر گردگیرپلوس تویوتا هایلوکس دچار خرابی باشد به طوری که گرد و غبار به سر گیربکس و سر پلوس برسد خرابی این دو قطعه 100% امکان پذیر است.

در بعضی قطعات که دارای گریس هستند نیز از خروج گریس قطعه به بیرون جلوگیری می کند.

چنانچه این قطعه خراب شود باعث خرابی قطعه اصلی می شود. یکی از وظیفه گردگیر پلوس  تویوتا هایلوکس محافظت از پلوس سمت گیربکس می باشد.


دو مدل گیرپلوس تویوتا هایلوکس در هر خودرو است  شاملد:

1- گردگیر پلوس سمت گیربک inner boot

2- گردگیر پلوس سمت چرخ Outer Boot

دلایل خرابی گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس

1-  علت خرابی پلوس پاره شدن گردگیرهای پلوس تویوتا هایلوکس آن است.

گردگیر پلوس تویوتا هایلوکس  که از برخورد، گردو خاک و… با سر پلوس‌ ممانعت می کند.

در هنگام سرویس خودرو گردگیرها را چک کنید. در این صورت، اگر پارگی داشته باشند می توانید با تعویض آنها از خرابی سر پلوس جلوگیری کنید.

2- استفاده ناصحیح از دنده درحال رانندگی

3- شل بودن پیچهای سرپلوس

4-استفاده غلط ازترمز یا ترمزدستی

5-ضربه زدن شدید به خودرو به علت رها کردن زود کلاچ

6-بکسل کردن خودرو یا وسیله نقلیه ای که وزن آن بیشتراز وزن خودرو است.

7-روشن کردن خودروبه وسیله دنده درحال حرکت