فنر سوپاپ تویوتا پرادو

تویوتا تک

فنر سوپاپ تویوتا پرادو - بدونه واسطه فنر سوپاپ تویوتا پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در این قسمت در مورد وظیفه سوپاپ، که جدا کردن سرسیلندر از موتور است صحبت می کنیم سوپاپ ها وظیفه دارند، در زمان مناسب ابتدا مخلوط هوا و سوخت را وارد سیلندر کند  .پس از آن در مراحل تراکم و احتراق، بسته بمانند و سپس در مرحله تخلیه ، گازهای ناشی از احتراق را از سیلندر خارج کنند.

باید متذکر شویم که در موتورهایی که سوپاپ مستقیم توسط میل سوپاپ باز و بسته می شود، قطعه ای بنام (استکان تاپیت) وجود دارد که بین سوپاپ و میل سوپاپ قرار می گیرد و از خوردگی این دو قطعه جلوگیری می کند.

این فنر سوپاپ که در بیشتر موتور خودرو‌ها وجود دارد به دو صورت سوپاپ گاز و سوپاپ دود در موتور خودرو نصب شده است . سو‌پاپ گاز ، این سوپاپی است که انرژی یا سوخت مصرفی موتور  خودرو با کمک  آن وارد سیلندر‌های موتور خودرو می‌ کند . اما سو‌پاپ دود ، سوپاپی است که موتور  خودرو ها با  استفاده از آن دود تولید شده در روند مصرف سوخت را از موتور خارج می ‌کنند . بنابراین فنر سوپاپ گاز در موتور خودروها  قطر بیشتری داشته و به خاطر جریان آب کنار این سوپاپ ها همواره از سوپاپ‌ های دود ، دمای پایین‌ تری دارند .
فنر سوپاپ تویوتا پرادو :

فنر سوپاپ تویوتا پرادو  از مفتولی به قطر 3 تا 5 میلی متر از جنس فولاد فنر، ساخته می شود. دو طرف فنر را تراش می دهند تا به صورت قائم در جای خود قرار گیرد. وظیفه ی فنر بستن سوپاپ است. معمولاً حلقه های فنر در طرف سر سیلندر نزدیک یکدیگر و در طرف خار دورتر از یکدیگر ساخته می شوند.

فنر سوپاپ تویوتا پرادو  :

با هربار باز شدن سوپاپ توسط بادامک، فنر سوپاپ پرادو پس از عبور بادامک، آن را به وضعیت اول باز می گرداند.

درباره این قطعه باید بگوییم که طول آزاد فنر سوپاپ تویوتا پرادو بسته به طرح فنر بین 40 تا 50 میلی متر متغیر است ولی وقتی فنر سوپاپ تویوتا پرادو روی سر سیلندر نصب می شود، طول آن کاهش می یابد و نیروی حدود 20 کیلوگرم به آن وارد می شود. زمانی که به وسیله بادامک، سوپاپ باز شود، طول فنر کم تر می شود و نیرویی معادل 40 کیلوگرم به آن وارد می شود.
این عملیات با سرعت زیاد، تحت حرارت بالا و همراه با ضربه صورت می گیرد. در نتیجه
فنر سوپاپ اصلی پرادو کم کم استهلاک می یابد و ضعیف می شود.

این فنرها معایبی نیز دارند از جمله :
این فنرسوپاپ تویوتا پرادو باعث نشتی در سوپاپ و سوختن آن، ایجاد سر و صدا، زود باز شدن سوپاپ و دیر بستن آن