فنرسوپاپ تویوتا کمری

تویوتا تک

فنرسوپاپ تویوتا کمری - بدونه واسطه فنرسوپاپ تویوتا کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹


فنر سوپاپ تویوتا کمری :

فنر سوپاپ تویوتا کمری از مفتولی به قطر 3 تا 5 میلی متر از جنس فولاد فنر، ساخته می شود. دو طرف فنر را تراش می دهند تا به صورت قائم در جای خود قرار گیرد. وظیفه ی فنرسوپاپ بستن سوپاپ است. معمولاً حلقه های فنر در طرف سر سیلندر نزدیک یکدیگر و در طرف خار دورتر از یکدیگر ساخته می شوند.

فنر سوپاپ تویوتا کمری :

با هربار باز شدن سوپاپ توسط بادامک، فنر سوپاپ تویوتا کمری پس از عبور بادامک، آن را به وضعیت اول باز می گرداند.

 

درباره این قطعه باید بگوییم که طول آزاد فنر سوپاپ کمری بسته به طرح فنر بین 40 تا 50 میلی متر متغیر است ولی وقتی فنر سوپاپ تویوتا کمری روی سر سیلندر نصب می شود، طول آن کاهش می یابد و نیروی حدود 20 کیلوگرم به آن وارد می شود. زمانی که به وسیله بادامک، سوپاپ باز شود، طول فنر کم تر می شود و نیرویی معادل 40 کیلوگرم به آن وارد می شود.
این عملیات با سرعت زیاد، تحت حرارت بالا و همراه با ضربه صورت می گیرد. در نتیجه
فنر سوپاپ فابریکی کمری کم کم استهلاک می یابد و ضعیف می شود.

این فنرها معایبی نیز دارند از جمله :
این   فنرسوپاپ تویوتا کمری باعث نشتی در سوپاپ و سوختن آن، ایجاد سر و صدا، زود باز شدن سوپاپ و دیر بستن آن

در واقع دو نوع فنر سوپاپ وجود دارد:

– فنر سوپاپ های ورودی :

زمانی که پیستون در حال پایین رفتن می باشد سوپاپ های ورودی باز شده تا هوا و سوخت بتواند وارد محفظه احتراق بشوند . حالا اگر پیستون به انتهای مسیر خود برسد سوپاپ ها ورودی بسته شده و بعد پیستون بالا آمده و مخلوط هوا و بنزین را متراکم می کند . در حالتی که بنزین و هوا به بیشترین تراکم خود می رسند از راه جرقه شمع منفجر شده و نیروی پیشرانه موتور را در پیستون تولید می کند .

– فنر سوپاپ های خروجی :

بعد از انفجار مخلوط هوا و سوخت در این قسمت پیستون به سمت پایین حرکت می کند بعد از رسیدن پیستون ها به آخر مسیر سوپاپ های خروجی باز شده تا پیستون در زمان بالا آمدن این گاز های ناشی از انفجار سوخت را به بیرون هدایت میکند . البته زمان دقیق باز و بسته شدن سوپاپ ها توسط زنجیر یا تسمه تایم صورت می گیرد که به میل لنگ وصل است .

– فنر سوپاپ :

بنابراین با هر بار باز شدن سوپاپ توسط میل بادامک ، فنر سوپاپ کمری بعد از عبور بادامک آن را به حالیت اول باز می گرداند .