رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس

تویوتا تک

رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس - بدونه واسطه رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس

در این مقاله ما می خواهیم شما را با یک قطعه دیگر تویوتا آشنا کنیم.

در واقع رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس دستگاهی است که فشار پاشش سوخت انژکتورهای موتور یک خودرو را کنترل می کند. به این منظور که رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس بنزین را از باک دریافت می کند و قسمتی از آن را با توجه به تنظیم دستگاه وارد محفظه انژکتور می نماید. در حقیقت این رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس  بعد از ریل سوخت قرار می گیرد تا کنترل کامل بر سوخت ورودی را داشته باشد. در نتیجه سوپاپ داخل رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس این وظیفه که تنظیم میزان سوخت ورودی به سمت پیشرانه و مقداری از آن که باید به باک برگردد را برعهده دارد. با پیچ تنظیم روی رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس ، فشار از طریق فنر داخل آن به سوپاپ کم یا زیاد می شود و بدین ترتیب می توان فشار سوخت را از صفر تا 8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تنظیم نمود.

در این قسمت وظیفه رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس ، تنظیم مقدار بنزین برگشتی به باک به منظور ثابت نگه داشتن اختلاف فشار پشت و جلوی انژکتور میباشد. برای این منظور، رگولاتور فشار بنزین پشت انژکتور را براساس فشار داخل منیفولد هوا تغییر می دهد .

در سال های اخیر درخودروهای جدید، فشار پشت انژکتورها بطور مستقل از فشار داخل منیفولد صورت می گیرد. روش ارتباط اجزا در سیستم سوخت رسانی بدون مسیر برگشت بنزین از رگولاتور در سیستم های سوخت رسانی بدون جریان برگشتی، بدلیل آنکه سیستم در یک فشار تغذیه ثابت عمل می کند، واحدهای الکترونیکی کنترل موتور تغییرات متعددی کرده اند.
کنترل الکترونیکی چنین سیستمی قادر است که زمان پاشش انژکتورها را با دقت فراوان بر حسب فشار منیفولد ورودی تنظیم کند. در این حالت فشار منیفولد توسط سیستم مدیریت الکترونیکی کامپیوتر در امر کنترل پاشش سوخت منظور می گردد

برای ساخت این قطعه ،جنس بدنه این رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس از آلومینیوم است و در ساخت قطعات داخلی آن نیز از بهترین مواد اولیه استفاده شده است. رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس  را برای خودروهایی که رگلاتور فابریکی آن ها خراب شده یا می خواهند به صورت دلخواه و هدفمند سوخت ورودی به موتور را تنظیم نماید، مناسب است