رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو

تویوتا تک

رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو - بدونه واسطه رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از اجزای کلیدی سیستم خودرو ، تنظیم کننده فشار سوخت می باشد. که به همراه پمپ بنزین مسئول نگهداری یک رابطه فشاری ثابت بین سمتی از انژکتور که لوله های حامل سوخت قرار دارند و مانیفولد ورودی می باشد.


به وسیله نصب این رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو بروی خودرو می توانید فشار سوخت پشت سوزن انژکتور خودروی خود را به وسیله چرخش پیچ تنظیم فشار رگلاتور تغییر و به میزان دلخواه خود برسانید.این رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو توانایی تنظیم فشار سوخت خودرو را از 2 تا 8 بار دارد.
این 
رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو سوخت می تواند خودرو هایی را تا 450 اسب بخار ساپورت نماید.

در واقع رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو دستگاهی است که فشار پاشش سوخت انژکتورهای موتور یک خودرو را کنترل می کند. به این منظور که  رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو بنزین را از باک دریافت می کند و قسمتی از آن را با توجه به تنظیم دستگاه وارد محفظه انژکتور می نماید. در حقیقت این  رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو  بعد از ریل سوخت قرار می گیرد تا کنترل کامل بر سوخت ورودی را داشته باشد. در نتیجه سوپاپ داخل  رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو این وظیفه که تنظیم میزان سوخت ورودی به سمت پیشرانه و مقداری از آن که باید به باک برگردد را برعهده دارد. با پیچ تنظیم روی رگولاتور تنظیم فشار سوخت تویوتا یاریس ، فشار از طریق فنر داخل آن به سوپاپ کم یا زیاد می شود و بدین ترتیب می توان فشار سوخت را از صفر تا 8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تنظیم نمود.

در این قسمت وظیفه رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو  ، تنظیم مقدار بنزین برگشتی به باک به منظور ثابت نگه داشتن اختلاف فشار پشت و جلوی انژکتور میباشد. برای این منظور، رگولاتور فشار بنزین پشت انژکتور را براساس فشار داخل منیفولد هوا تغییر می دهد .

در سال های اخیر درخودروهای جدید، فشار پشت انژکتورها بطور مستقل از فشار داخل منیفولد صورت می گیرد. روش ارتباط اجزا در سیستم سوخت رسانی بدون مسیر برگشت بنزین از رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو در سیستم های سوخت رسانی بدون جریان برگشتی، بدلیل آنکه سیستم در یک فشار تغذیه ثابت عمل می کند، واحدهای الکترونیکی کنترل موتور تغییرات متعددی کرده اند.
کنترل الکترونیکی چنین سیستمی قادر است که زمان پاشش انژکتورها را با دقت فراوان بر حسب فشار منیفولد ورودی تنظیم کند. در این حالت فشار منیفولد توسط سیستم مدیریت الکترونیکی کامپیوتر در امر کنترل پاشش سوخت منظور می گردد  

برای ساخت این قطعه ،جنس بدنه این  رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو از آلومینیوم است و در ساخت قطعات داخلی آن نیز از بهترین مواد اولیه استفاده شده است.  رگولاتورتنظیم فشار سوخت تویوتا پرادو را برای خودروهایی که رگلاتور فابریکی آن ها خراب شده یا می خواهند به صورت دلخواه و هدفمند سوخت ورودی به موتور را تنظیم نماید، مناسب است