فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی دیگر از قطعات سوپاپ ،فنر می باشد این قطعه به سوپاپ کمک می کند که هر بار باز شدن سوپاپ دوباره بتواند با وضعیت اولیه خود برگردد.

فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  از مفتولی به قطر 3 تا 5 میلی متر از جنس فولاد فنر، ساخته می شود. دو طرف فنر را تراش می دهند تا به صورت قائم در جای خود قرار گیرد. وظیفه ی فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس بستن سوپاپ است. معمولاً حلقه های فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  در طرف سر سیلندر نزدیک یکدیگر و در طرف خار دورتر از یکدیگر ساخته می شوند.


سوپاپ دارای یک لبه به نام نشیمنگاه است که به سیت سوپاپ مشهور است. و در انتهای دیگر سوپاپ یعنی بر روی ساقه آن یک یا گاهی دو فنر قوی قرار دارد که به وسیلهٔ یک نگهدارنده و دو عدد خار به انتهای سوپاپ محکم شده‌اند. فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  موجب می‌گردد تا وجه سوپاپ بر روی نشیمنگاه سوپاپ محکم نگهداشته شده و بدین ترتیب از هر گونه نشتی در زمان‌های تراکم و قدرت جلوگیری شود.


فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس   :

با هربار باز شدن سوپاپ توسط بادامک، فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  پس از عبور بادامک، آن را به وضعیت اول باز می گرداند.


درباره این قطعه باید بگوییم که طول آزاد فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  بسته به طرح فنر بین 40 تا 50 میلی متر متغیر است ولی وقتی فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  روی سر سیلندر نصب می شود، طول آن کاهش می یابد و نیروی حدود 20 کیلوگرم به آن وارد می شود. زمانی که به وسیله بادامک، سوپاپ باز شود، طول فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس کم تر می شود و نیرویی معادل 40 کیلوگرم به آن وارد می شود.
این عملیات با سرعت زیاد، تحت حرارت بالا و همراه با ضربه صورت می گیرد. در نتیجه فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  کم کم استهلاک می یابد و ضعیف می شود.


این فنرها معایبی نیز دارند از جمله : 
این فنرسوپاپ تویوتا هایلوکس  باعث نشتی در سوپاپ و سوختن آن، ایجاد سر و صدا، زود باز شدن سوپاپ و دیر بستن آن