سنسور ضربه تویوتا لکسوس

تویوتا تک

سنسور ضربه تویوتا لکسوس - بدونه واسطه سنسور ضربه تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۹۶۰۹۵۵۹۵

این طور باید بگوییم که سنسور ضربه تویوتا لکسوس یا ناک سنسور قطعه ای است که در پر لرزش ترین قسمت موتور نصب شده است و وظیفه اطلاع رسانی ،مقدار لرزش خودرو را به ECU دارد. این سنسور ضربه تویوتا لکسوس تمامی لرزش های موتور را اندازه گیری می کند و برای کامپیوتر خودرو ارسال می کند. در صورتی که مقدار محاسبه شده طبیعی باشد و با استانداردهای ECU مطابقت داشته باشد، کامپیوتر از خود عکس العملی نشان نمی دهد، ولی در صورتی که مقدار اندازه گیری شده با مقدار استاندارد یکسان نباشد، ECU سریعا چراغ چک خودرو را روشن کرده و مقدار پاشش سوخت را کم میکند و نسبت سوخت به هوا را غنی تر می کند.


مکان نصب سنسور ناک یا سنسور ضربه تویوتا لکسوس:

محل قرارگیری سنسور کوبش در بلوکه موتور سمت منیفولد هوا و بین سیلندر 2 و 3 بسته می شود . البته در خودروهای جدید پیشرفته به ازای هر دو سیلندر و یا هر سیلندر از یک سنسور ناک استفاده شده است  که جهت کنترل ، آوانس و ریتارد هر سیلندر بطور مجزا و نرم کار کردن موتور می باشد.

 

این قطعه یعنی سنسور ضربه در خودرو معمولا در مکان هایی نصب می گردد که خودرو بیشترین لرزش ها را داشته تا بتواند سریعا شرایط غیر عادی را به ECU گزارش کند.


نشانه های خرابی سنسور ضربه تویوتا لکسوس یا سنسور ناک

-در صورت خرابی این سنسور ضربه تویوتا لکسوس بدلیل رسیدن اطلاعات غلط به ECU ، موتور با لرزش کار می کند.

-به دلیل به هم خوردن زمان صحیح جرقه زنی و تغییر آوانس جرقه ، دمای موتور بالا می رود.

3-خرابی سنسور ضربه تویوتا لکسوس باعث افزایش جزئی مصرف سوخت می شود.

4- در صورت خرابی این سنسور چراغ چک روشن می شود.

عیب یابی سنسور ضربه تویوتا لکسوس یا ناک سنسور

در اکثر مواقع خودرو مشکل چندانی از لحاظ ضربه ندارد و لرزش موتور در حد نرمال می باشد. ولی به هر صورت همچنان سنسور ضربه تویوتا لکسوس اقدام به ارسال خطا به ECU می نماید. در چنین شرایطی به احتمال خیلی زیاد، مشکل از عدد اوکتان بنزین درون باک می باشد.

در صورتی که  بنزین از اوکتان مناسب برخوردار نباشد، این امر سبب می شود که سنسور ضربه تویوتا لکسوس به طور مرتب وارد مدار شده و اقدام به ارسال خطا کند و در نتیجه ECU با کم کردن مقدار پاشش سوخت موجب کم شدن قدرت موتورمی شود . برای برطرف کردن این مشکل ابتدا نوع بنزین داخل باک را عوض کنید و بعد از مدتی از بنزین سوپر استفاده کنید. در حقیقت پایین بودن میزان اوکتان بنزین موجب کار مداوم سنسور ضربه تویوتا لکسوس میشود.

هر اندازه که اکتان سوخت کمتر باشد، سوخت بر اثر فشرده شدن سریعتر به مرحله احتراق میرسد و باعث انفجار زود هنگام و ضربه زدن به سر پیستون می شود، درست قبل از اینکه پیستون کاملا بالا بیاید و از نقطه مرگ رد شود.
در واقع وجود این ضربه باعث لرزش شدید موتور و صدمه دیدن قطعات آن، از جمله شاتون ها و پیستون ها می گردد که بیشترین ضربه به آن ها وارد می گردد.

و اگر هر اندازه اکتان سوخت بیشتر باشد مقاومتش در برابر فشرده و متراکم شدن بیشتر می شود و در اثر فشار، به مرحله احتراق زود هنگام نخواهد رسید. در صورتی که بنزین با اکتان کمتر از 98 در آن ها استفاده شود، باعث ناک شدید و ضربه زدن موتور می شود.

در مقابل سوخت گازوئیل از عدد اوکتان پایین تری نسبت به بنزین برخودار است و به همین سبب معمولا موتورهای دیزلی شمع ندارند چون به محض متراکم شدن گازوئیل و ترکیب آن با هوا، به طور خودکار عمل احتراق صورت میگیرد.

در نتیجه انفجار حاصل از سوخت با اکتان پایین، موجب ضربه زدن به بدنه موتور میشود و 

سنسور ضربه تویوتا لکسوس فعال می شود. در اینجا سنسور ضربه تویوتا لکسوس وارد عمل میشود و با گزارش خطا، از ECU درخواست می کند که مقدار پاشش سوخت را کمتر کند تا ضربه کمتری به موتور وارد شود.