واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو

تویوتا تک

واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو - بدونه واسطه واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

این طور باید بگوییم که اکثر قطعات خودرو برای جلوگیری از نشتی و یا خروج مواد از قطعات دارای یک واشر می باشند . این واشرها از ورود و خروج مواد به دیگر قطعات خودرو و آسیب رساندن به آنها خودداری می کند. یکی از این واشرها ، واشر درب سوپاپ می باشد.

به طور کلی کار درب سوپاپ تویوتا پرادو وظیفه دارد سوپاپ ها و اجزای دیگر موجود در سرسیلندر را که شامل بادامک ، میل بادامک و فنرهای سوپاپ می باشند را از آلودگی ها  محافظت کرده و امکان روغن کاری دائم این اجزا را امکان پذیر می کند.

یکی از قطعاتی که در خودرو کاری دارد  واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو است در حقیقت  این واشر قطعه ای است که آب بندی سر سوپاپ را بر عهده دارد و از نشت روغن از سر موتور جلوگیری می کند. محل قرارگیری این قطعه بین درب سوپاپ و مقداری بالاتر از واشر سر سیلندر قرار می گیرد. البته خرابی  واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو ، باعث روغن ریزی از بالای موتور می شود.

در این جا از آنجایی که سوپاپ ها و سایر قسمت های داخل سرسیلندر روغن کاری می شوند ، جهت جلوگیری از نشت روغن از فضای بین درب سوپاپ و سرسیلندر ، بین این دو قطعه نیز واشر قرار می دهند و این واشر را واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو می نامند.

این واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو در بین درب سوپاپ و سر سیلندر قرار دارد و وظیفه واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو از خارج شدن روغن موتور از داخل سرسیلندر و محفظه سوپاپ جلوگیری می کند.

 جنس و نوع این واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو از سیلیکون مخصوص و با کیفیت می باشد.این واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو نباید در برابر گرما تغییر حالت بدهد.


1-توصیه می شود در صورت تعویض واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو در صورت سرد بودن موتور خودرو و سرسیلندر انجام گیرد.

2- واقعا توصیه می شود از لوازم و قطعات یدکی اصلی و مورد تایید کارخانه خودرو استفاده شود.

3- در ایجا توصیه می شود از چسب مرغوب و اصلی برای آب بندی واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو استفاده شود،

بدیهی است استفاده از چسب غیر اصلی، خطر روغن ریزی و تعمیر مجدد را بهمراه دارد

خرابی این واشر درب سوپاپ تویوتا پرادو باعث صدمات جدی به سیستم احتراق و تسمه می باشد.در مواردی باعث پارگی تسمه تایم می شود.