فشنگی روغن تویوتا لکسوس

تویوتا تک

فشنگی روغن تویوتا لکسوس - بدونه واسطه فشنگی روغن تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

وقتی که شما ماشین را روشن می کنید در این موقع روغن خودرو از سوراخ وسط فشنگی روغن وارد میشود و این عمل پولکی  را از بدنه جدا می کند و چراغ خاموش میشود لامپ چراغ روغن بین 3 الی 5 وات و زرد قرمز است.

فشنگی روغن تویوتا لکسوس  یا همان سنسور فشار روغن، به طور کلی در نزدیکی فیلتر روغن قرار می‌گیرد و در مسیر یکی از مجراهای روانکاری پیشرانه است تا روغن با ورود به این فشنگی روغن تویوتا لکسوس  و تغییر و تحولاتی که در آن انجام می‌شود، میزان فشار کاری خود را به نمایشگر مربوطه ارسال کند. در نتیجه کاهش و یا افزایش بی‌دلیل این فشار و یا روشن‌شدن چراغ روغن، می‌تواند از عوامل زیادی مثل کثیفی فیلتر، کاهش سطح روغن، خرابی سنسور، ایراد در اویل پمپ و...‌ باشد که با قرار‌گرفتن در وضعیت اخطار باید به سرعت پیشرانه را خاموش کرده و به دنبال علت آن باشیم.


در این حالت در فشنگی روغن تویوتا لکسوس  یک اتصال برقرار می کند و منجر به تشکیل یک مدار ساده و در نهایت روشن‌شدن چراغ اخطار خواهد شد.
روغن از سوراخ فشنگی روغن تویوتا لکسوس  بالا می‌رود و چون فشار بالایی دارد، دیافراگم داخل فشنگی روغن تویوتا لکسوس  را به بالا حرکت می‌دهد، با حرکت دیافراگم، پلاتین‌های اتصال‌دهنده از هم دور می‌شوند و در نتیجه جریان برق این قطعه قطع خواهد شد. اما با کاهش فشار روغن و در پی آن پایین‌آمدن دیافراگم داخل فشنگی روغن تویوتا لکسوس ، دو پلاتین درون آن با هم اتصال برقرار کرده و در نتیجه جریان برقرار شده و چراغ روغن روشن خواهد شد.


در هنگامی که خودرو روشن است و چراغ خاموش نشود از علائم خرابی فشنگی روغن تویوتا لکسوس می باشد این علائم عبارتند از:

1- سیم بین فشنگی روغن تویوتا لکسوس  و لامپ بدنه شده

2- فشنگی خراب است.

3- فشار روغن مناسب نیست.

برای آزمایش کافی است فیش را از فشنگی روغن تویوتا لکسوس  بیرون بیاوریم اگر لامپ خاموش شد فشنگی خراب است و یا کیفیت روغن مناسب نیست ولی اگر خاموش نشد سیم بین فشنگی روغن تویوتا لکسوس و لامپ اتصالی دارد

در اکثر ‌خودرو‌ها، نشانه ها  در بخش روانکاری با روشن‌شدن چراغ روغن می باشد که این عیب راننده را با خبر می‌کند. در این حالت در فشنگی روغن تویوتا لکسوس یک اتصال برقرار شده و در نتیجه منجر به تشکیل یک مدار ساده و در نهایت روشن‌شدن چراغ اخطار خواهد شد.
در واقع روغن از سوراخ فشنگی روغن تویوتا لکسوس 
بالا می‌رود و چون فشار بالایی دارد، دیافراگم  داخل فشنگی را به بالا حرکت می‌دهد، با حرکت دیافراگم، پلاتین‌های اتصال‌دهنده از هم دور می‌شوند و در نتیجه جریان برق این قطعه قطع خواهد شد. اما با کاهش فشار روغن و در پی آن پایین‌آمدن دیافراگم داخل فشنگی روغن تویوتا لکسوس ، دو پلاتین درون آن با هم اتصال برقرار کرده و در نتیجه جریان برقرار شده و چراغ روغن روشن خواهد شد.