اویل پمپ تویوتا لکسوس

تویوتا تک

اویل پمپ تویوتا لکسوس - بدونه واسطه اویل پمپ تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

ما تا حدودی بیشتر قطعات خودرو را می شناسیم و می دانیم که هریک از این قطعات چه وظیفه ای را در خودرو برعهده دارند. امروز در مورد یکی دیگر از این قطعات به نام اویل پمپ مطالبی را برای شما بازگو می کنیم.

این قطعه ، اویل پمپ تویوتا لکسوس حرکت را از میل بادامک یا میل لنگ تامین می کند.در موتورهای میل بادامکی چرخ دنده ای روی میل بادامک قرار دارد که محور اویل پمپ تویوتا لکسوس را به حرکت در می آورد.

زمانی که روغن را داخل کارتر میریزید در این هنگام روغن به وسیله یک پمپ به قطعات موتور منتقل می شود و آن ها را تحت فشار، روغن کاری می کند. در واقع به این پمپ روغن که به وسیله میل بادامک یا میل لنگ به حرکت در می آید، اویل پمپ تویوتا لکسوس نیز می گویند.

به طور دقیق اگر بگوییم وقتی روغن را در مدار روغنکاری پمپ وارد می شود، این کار توسط اویل پمپ تویوتا لکسوس صورت می گیرد. در نتیجه این قطعه جریان روان سازی موتور را انجام می دهد، محل قرارگیری آن معمولا داخل بلوک سیلندر قرار دارد. بعد از آن اویل پمپ تویوتا لکسوس روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن کاری پمپ می کند. می دانید اویل پمپ مانند قلب در بدن انسان است که اگر لحظه ای وظیفه اش را انجام ندهد، سیستم وابسته به آن از کار می افتاد. اویل پمپ تویوتا لکسوس نیرویش را به طور غیر مستقیم از موتور می گیرد ،. واسطه کار ممکن است محور دلکو یا دنده میل سوپاپ باشد که این بستگی به طراحی موتور دارد.

این حرکت محور باعث حرکت دلکو نیز می شود .باز و بسته کردن اویل پمپ تویوتا لکسوس به موقعیت چکش برق و دلکو و و ضعیت پیستون دارد .

عواملی که باعث خرابی اویل پمپ تویوتا لکسوس می شود:

1- بدون آب ماندن موتور بخاطر نشت آب از رادیاتور و شلینگ ها و یا نشتی های دیگر و هر علتی که باعث داغ کردن موتور می شود در واقع همانند تب کردن در بدن ، باعث تشنج می شود .
2- داغ کردن موتور هم یک مشکل بزرگ است که نباید نادیده گرفته شود
3- کثیف بودن فیلتر روغن و یا کهنه بودن بیش از اندازه روغن
4- راندن موتور با سرعت های خیلی زیاد بطوریکه دور موتور به محدوده قرمز نزدیک شود .

مکانیزم حرکت اویل پمپ تویوتا لکسوس :

*اویل پمپ مستقیما روی میل لنگ سوار است .

*اویل پمپ توسط چرخ و زنجیر به حرکت در می آید.

*اویل پمپ تویوتا لکسوس به وسیله چرخ دنده درگیر با میل لنگ حرکت می کند.

اویل پمپ تویوتا لکسوس به سه دسته تقسیم شده است:

*اویل پمپ دنده ای : دارای دو عدد چرخ دنده که کنار همدیگر روی محور موازی قرار می گیرند.

یکی محور و حرکت خود را از محور پمپ متصل به میل بادامک و میل لنگ می کند.

*اویل پمپ رو توری : اویل پمپ  دنده ای پیشرفته ای است و با دبی (حجم روغن ارسالی )

بیشتری کار می کند. یک رو تور محرک به پمپ متصل و به آن روتور داخلی می گویند.

رو تور خارجی که متحرک است نسبت به رو تور داخلی چرخش می کند.

*اویل پمپ سوزنی :در موتور سیکلت ها استفاده می شود که توسط یک پلانچر و فنر روغن ارسال می شود .