اویل پمپ تویوتا کمری

تویوتا تک

اویل پمپ تویوتا کمری - بدونه واسطه اویل پمپ تویوتا کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

اویل پمپ یا همان پمپ روغن وسیله‌ای است که روغن موجود در موتور را به مدار روغنکاری پمپ کرده و جریان روانسازی موتور را ایجاد می‌کند.

این طور می توان گفت که  ، اویل پمپ اصلی تویوتا کمری  حرکت را از میل بادامک یا میل لنگ تامین می کند. در موتورهای میل بادامکی چرخ دنده ای روی میل بادامک قرار دارد که محور اویل پمپ تویوتا کمری را به حرکت در می آورد.

زمانی که روغن را داخل کارتر خودرو میریزید .این روغن توسط یک پمپ به قطعات موتوری منتقل می شود و آن ها را تحت فشار، روغن کاری می کند. در واقع به این پمپ روغن که به وسیله میل بادامک یا میل لنگ به حرکت در می آید، اویل پمپ تویوتا کمری  نیز می گویند.

به طور دقیق، وقتی روغن را در مدار روغنکاری پمپ میریزیم ، این کار روغنکاری توسط اویل پمپ تویوتا کمری  صورت می گیرد. سپس این قطعه جریان روان سازی موتور را انجام می دهد، باید بدانید که محل قرارگیری آن داخل بلوک سیلندرمی باشد . بعد از آن اویل پمپ  روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن کاری پمپ می کند.

باید بدانید که قطعاتی در موتور خودرو وجود دارد که به خاطر فشار زیادی که در زمان کار کردن موتور  به آنها وارد شده و سرعت بسیار بالایی دارند. مانند پیستون داخل سیلندر که حرکت می کند، ما بین این بخش های  فلزی اصطکاک زیادی رخ میدهد که این اصطکاک موجب مستهلک شدن قطعات و از بین رفتن آن ها می گردد پس قطعه ای به نام اویل پمپ تویوتا کمری باعث افزایش طول عمر موتور و قطعات موجود در آن می شود.این قطعه نقش روان کننده را در قطعات داخل موتور بر عهده دارد.

این اویل پمپ اگر لحظه ای وظیفه اش را انجام ندهد، سیستم وابسته به آن از کار می افتاد. اویل پمپ تویوتا کمری  نیرویش را به طور غیر مستقیم از موتور می گیرد ، محور دلکو یا دنده میل سوپاپ میباشد که این بستگی به طراحی موتور دارد.

این حرکت محور باعث حرکت دلکو نیز می شود .باز و بسته کردن اویل پمپ تویوتا کمری به موقعیت چکش برق و دلکو و و ضعیت پیستون دارد .

دلایلی که باعث خرابی اویل پمپ کمری  می شود:

1- بدون آب ماندن موتور بخاطر نشت آب از رادیاتور و شلینگ ها و یا نشتی های دیگر و هر علتی که باعث داغ کردن موتور می شود .
2- در اینجا داغ کردن موتور هم یک مشکل بزرگ است که نباید نادیده گرفته شود
3- از بین رفتن فیلتر و کثیف بودن فیلتر روغن و یا کهنه بودن بیش از اندازه روغن
4- راندن موتور با سرعت های خیلی زیاد با دور موتور به محدوده قرمز نزدیک میشود .

مکانیزم حرکت اویل پمپ تویوتا کمری  :

*اویل پمپ مستقیما روی میل لنگ سوار است .

*اویل پمپ توسط چرخ و زنجیر به حرکت در می آید.

*اویل پمپ تویوتا کمری  به وسیله چرخ دنده درگیر با میل لنگ حرکت می کند.

اویل پمپ به سه دسته تقسیم شده است:

*اویل پمپ دنده ای : دارای دو عدد چرخ دنده که کنار همدیگر روی محور موازی قرار می گیرند.

یکی محور و حرکت خود را از محور پمپ متصل به میل بادامک و میل لنگ می کند.

*اویل پمپ رو توری : اویل پمپ  دنده ای پیشرفته ای است و با دبی (حجم روغن ارسالی )

بیشتری کار می کند. یک رو تور محرک به پمپ متصل و به آن روتور داخلی می گویند.

رو تور خارجی که متحرک است نسبت به رو تور داخلی چرخش می کند.

*اویل پمپ سوزنی :در موتور سیکلت ها استفاده می شود که توسط یک پلانچر و فنر روغن ارسال می شود .