اویل پمپ تویوتا یاریس

تویوتا تک

اویل پمپ تویوتا یاریس - بدونه واسطه اویل پمپ تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از قطعات خودرو در صورتی در مورد خراب شدن به آن توجه نکنید ممکن است باعث کاهش عمر موتور و پایین آمدن بهره وری آن شود اویل پمپ می باشد . به طور دقیق می توان گفت که اویل پمپ یا همان پمپ روغن قطعه ای است که روغن موجود در موتور را به مدار روغنکاری پمپ کرده و جریان روانسازی موتور را ایجاد می‌کند.

اویل پمپ تویوتا یاریس حرکت را از میل بادامک یا میل لنگ تامین می کند. در واقع موتورهای میل بادامکی چرخ دنده ای روی میل بادامک قرار دارد که محور اویل پمپ تویوتا یاریس را به حرکت در می آورد.

وقتی که شما اقدام به ریختن روغن  داخل کارتر خودرو می کنید. این روغن توسط یک پمپ به قطعات موتوری منتقل و آن ها را تحت فشار، روغن کاری می کند. در واقع به این پمپ روغن که به وسیله میل بادامک یا میل لنگ به حرکت در می آید، اویل پمپ تویوتا یاریس نیز می گویند.

وقتی روغن را در مدار روغنکاری پمپ میریزیم ، این کار روغنکاری توسط اویل پمپ تویوتا یاریس  انجام میشود و بعد از آن این قطعه جریان روان سازی موتور را برعهده می گیرد، اما محل قرارگیری این قطعه در داخل بلوک سیلندر می باشد . بعد از آن اویل پمپ تویوتا یاریس روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن کاری پمپ می کند.  اویل پمپ تویوتا یاریس  نیرویش را به طور غیر مستقیم از موتور می گیرد ، محور دلکو یا دنده میل سوپاپ میباشد که این بستگی به طراحی موتور دارد.

در حقیقیت این حرکت محور باعث حرکت دلکو نیز می شود باز و بسته کردن اویل پمپ تویوتا یاریس  به موقعیت چکش برق و دلکو و وضعیت پیستون دارد .

علت های  خرابی اویل پمپ تویوتا یاریس :

1-  نبود آب در داخل موتور به دلیل نشت آب از رادیاتور و شلینگ ها و یا نشتی های دیگر و هر علتی که باعث داغ کردن موتور می شود .

2- داغ شدن موتور در صورتی که پیگیری نشود خرابی به بار می آورد.

3- خرابی فیلتر و کثیف بودن فیلتر روغن و یا کهنه بودن بیش از اندازه روغن

4- راندن موتور با سرعت های خیلی زیاد با دور موتور به محدوده قرمز نزدیک میشود .

مکانیزم حرکت اویل پمپ تویوتا یاریس   :

*این قطعه مستقیما روی میل لنگ سوار است .

*اویل پمپ به کمک دو قطعه چرخ و زنجیر به حرکت در می آید.

*اویل پمپ تویوتا یاریس  به وسیله چرخ دنده درگیر با میل لنگ حرکت می کند.

سه نوع اویل پمپ تویوتا یاریس  :

*اویل پمپ دنده ای : دارای دو عدد چرخ دنده که کنار همدیگر روی محور موازی قرار می گیرند.

یکی محور و حرکت خود را از محور پمپ متصل به میل بادامک و میل لنگ می کند.

*اویل پمپ رو توری : اویل پمپ  دنده ای پیشرفته ای است و با دبی (حجم روغن ارسالی )

بیشتری کار می کند. یک رو تور محرک به پمپ متصل و به آن روتور داخلی می گویند.

رو تور خارجی که متحرک است نسبت به رو تور داخلی چرخش می کند.

*اویل پمپ سوزنی :در موتور سیکلت ها استفاده می شود که توسط یک پلانچر و فنر روغن ارسال می شود .