رینگ پیستون تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

رینگ پیستون تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه رینگ پیستون تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

رینگ های پیستون پر کننده فاصله بین پیستون و سیلندر می باشد . رینگ پیستون تویوتا هایلوکس از عبور مخلوط سوخت و هوا به کارتل خود داری می کند و همچنین از ورود روغن به محفظه احتراق جلو گیری می کند.

سه نقش رینگ پیستون تویوتا هایلوکس :


1-رینگ بالایی رینگ تراکمه : این رینگ فضای مابین سیلندر و پیستون رو میبنده تا یه تراکم خب به وجود بیاد. در واقع هیچ مواد و یا سوختی از محفظه ی انفجار نمی تواند خارج شود تا  باعث نشتی در سیلندر شود.
2-رینگ وسط پیستون ترکیبی از رینگ بالایی و پایینیه :  در این قسمت رینگ پایین وظیفه ی جمع کردن روغن را از روی دیواره ی سیلندر برعهده دارد واز ورود روغن به محفظه ی انفجار جلوگیری میکند. 
اما سوراخ هایی در زیر رینگ روغن مشاهده می کنید، وظیفه آن اینست که روغن جمع آوری شده از دیواره ی سیلندر را به داخل پیستون و به قسمت اولیه ی خودش باز گرداند.

اما در اینجا باید بگوییم که  این رینگ پیستون تویوتا هایلوکس وسط دو نقش را برعهده دارد که یکی جمع آوری روغن از دیواره ی سیلندرمی باشد و دیگری کمک به ایجاد تراکم بهتر و بیشترمی باشد.

 

وظایف رینگ پیستون تویوتا هایلوکس

1-کم کردن سطح تماس بین پیستون و جداره سیلندر تا جای ممکن

2- پیشگیری از اصطکاک و جلوگیری از فرسودگی آن

3- میزان کردن  روغن و روغن کاری در بین دیواره سیلندر و پیستون

4- برای آب بندی محفظه احتراق و خودداری از نشت گاز از اطراف پیستون

5- جمع آوری و تمیز کردن روغن از دیواره سیلندر و خودداری از ورود آن به محفظه احتراق

6- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر که دمای پایین تری دارد.

اما بدانید که در پیستون دو نوع  قرار میگیرد یکی رینگ فشاری ودیگری رینگ روغنی می باشد.