بوق تویوتا لند کروز

تویوتا تک

بوق تویوتا لند کروز - بدونه واسطه بوق تویوتا لند کروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

از قدیم تا به امروز از ورود خودرو برای آگاهی دادن دیگران از وجود خودرو بوق های متنوعی برروی خودرو نصب شده است که هریک از آنها دارای صداهای بلند و کوتاه بوده است.

البته بوق هم می تواند باعث اخطار باشد و هم می تواند باعث آزار سرنشینان یا افراد دیگر شود.برای همین باید در زدن بوق احتیاط کرد و در جاهای نامناسب از زدن آن خودداری کرد.


بوق تویوتا لند کروز، در اینجا این سوئیچ یا دکمه‌ی بوق تویوتا لند کروز زیر دست راننده به رله‌ای وصل و قرار داده شده است. رله‌ی بوق تویوتا لند کروز به سه بخش : کلید بوق، قطب مثبت باتری و قطعه‌ی اصلی بوق که متصل می باشد. وقتی راننده بوق تویوتا لند کروز را فعال می‌کند، رله به بوق، برق لازم را انتقال می‌دهد. البته این چنین فرایندی باعث ایجاد عیب در کلید بوق تویوتا لند کروز، رله‌ی بوق، قطعات بوق و سیم‌کشی می‌شود. وقتی یکی از این موارد معیوب شوند، سیستم، به‌درستی کار نمی‌کند و باعث از کار افتادن بوق تویوتا لند کروز می شود.


عوامل ایجاد بوق تویوتا لند کروز ممتد

در این قسمت باید بدانید که دو دلیل اصلی است که مانع از توقف بوق ممتد خودرو می‌شود، شامل خرابی : یکی کلید و دیگری معیوب شدن رله است. بروز عیب در هر کدام از این قطعات به‌تنهایی، می‌تواند منجر به کار نکردن دائمی بوق شود، اما ممکن است در بعضی موقعیت‌ها هر دو با هم معیوب شوند.البته بوق تویوتا لند کروز ممتد یکی از مشکلاتی است که می‌تواند موجب آلودگی صوتی شود.