رینگ پیستون تویوتا کرولا

تویوتا تک

رینگ پیستون تویوتا کرولا - بدونه واسطه رینگ پیستون تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

به طور ساده اگر بخواهیم بگوییم رینگ در لغت به معنی حلقه می باشد .پس  رینگ پیستون تویوتا کرولا که حلقه های فلزی می باشند که برروی پیستون قرار می گیرند. که این حلقه ها نقش آب بندی کردن را برعهده دارند.

بنابراین کارایی اصلی این قطعه برای ممانعت از خارج شدن سوخت و هوای فشرده در هنگام تراکم و گاز محترق شده در حین احتراق از ما بین سیلندر و پیستون از رینگ به عنوان عامل آب بندی کننده استفاده می شود.رینگ پیستون تویوتا کرولا به رینگ موتور نیز مشهور می باشد.در واقع این قطعه بر روی پیستون نصب می شود. پس یکی از قطعات مهم موتوری در خودروها رینگ پیستون آن است.

نوع جنس این قطعه

البته ساختار این نوع از رینگ های پیستون تویوتا کرولا از جنس چدن خاکستری ساخته می باشندبه این منظورازقطعه فلزی استفاده می کنند  تا در برابر گرما مقاوم و از خود حساسیت کمتری نشان بدهند وباید دارای قابلیت ارتجاعی بالایی باشند .

تعداد رینگ پیستون

البته تعداد رینگ ها در هر پیستون بسته به نوع موتور و تراکم آن از سه تا پنج می باشد و گاهی این تعداد تا هفت رینگ نیز میرسد. اما درموتورهای بنزینی معمولی بیش از سه تا چهار رینگ استفاده می کنند ولی در موتورهای دیزلی این تعداد  پنج تا هفت رینگ در هر پیستون می باشد.

وظیفه رینگ پیستون تویوتا کرولا :

1- کم کردن سطح تماس بین پیستون و جداره سیلندر تا حداقل ممکن

2- مانع شدن از اصطکاک و جلوگیری از فرسودگی بیش از حد

3-  در حقیقت کنترل روغن و روغن کاری در فاصله بین دیواره سیلندر و پیستون را رینگ پیستون تویوتا کرولا برعهده دارد .

4-
جلوگیری از نشت گاز از اطراف پیستون و  آب بندی محفظه احتراق

5- جمع کردن و پاک نمودن روغن از جداره سیلندر و جلوگیری از ورود آن به محفظه احتراق

6- منتقل کردن گرما از پیستون به جداره سیلندر که دمای پایین تری دارد.

رینگ پیستون یا رینگ موتور بر حسب کاری که انجام می‌دهد و محل قرارگیری آن‌ها روی پیستون به دو دسته تقسیم شده اند. این دو دسته شامل رینگ‌های فشاری و رینگ‌های روغنی است.

اما در مورد رینگ‌های تراکم کم، رینگ‌های بالا هستند. این رینگ‌ها باعث می‌شوند که در محفظه احتراق فشار ناشی از احتراق و تراکم باقی بماند و از کمپرس رد کردن جلوگیری کند.

دومین رینگ ، رینگ روغنی رینگ پایینی میباشد. این نوع از رینگ پیستون از جداره سیلندر روغن اضافی را پاک می‌کند و آن را به کارتر باز می‌گرداند.کاراین رینگ روغن را روی جداره سیلندر فقط به اندازه‌ای باقی می‌گذارد که برای روغن کاری پیستون و رینگ لایه روغن تشکیل شود. 

قطررینگ پیستون

رینگ پیستون تویوتا کرولا دارای قطری است که از قطر سیلندر اندکی بیشتر است، میزان بازبودن دهانه رینگ تقریباً 0/03 میلی متر به ازای هر سانتی متر قطر سیلندر می باشد .در یک نقطه رینگ های پیستون بریدگی دارند در نتیجه آن‌ها را برای نصب روی پیستون می‌توان باز کرد و در هنگام قرار دادن پیستون در سیلندر پس از آن می‌توان آن‌ها را جمع کرد.

رینگ های پیستون را زمانی که جمع می‌کنیم در آن‌ها تنش اولیه به وجود می‌آید که همین باعث می‌شود فشاری توسط رینگ پیستون تویوتا کرولا به جداره سیلندر وارد شود. پس از نصب رینگ پیستون تویوتا کرولا و در سیلندر فاصله بین دو لبه آب را دهانه رینگ می‌نامند.