اویل پمپ تویوتا آریون

تویوتا تک

اویل پمپ تویوتا آریون - بدونه واسطه اویل پمپ تویوتا آریون بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در ابتدا این قطعه می تواند حرکت را از میل بادامک یا میل لنگ تامین می کند. یعنی  اویل پمپ تویوتا آریون  این حرکت را به طور دقیق صورت می دهد. در واقع موتورهای میل بادامکی چرخ دنده ای روی میل بادامک قرار دارند که این محور اویل پمپ تویوتا آریون را به حرکت در می آورند.


پس می توان این طور گفت که اویل پمپ یا همان پمپ روغن قطعه ای است که روغن موجود در موتور را به مدار روغنکاری پمپ کرده و جریان روانسازی موتور را انجام می دهد.

زمانی که روغن را در مدار روغنکاری پمپ خالی می کنید ، انجام این روغنکاری توسط اویل پمپ تویوتا آریون اصورت می گیرد و بعد از آن این قطعه جریان روان سازی موتور را برعهده دارد، حال محل قرارگیری این قطعه که در داخل بلوک سیلندر و کار این اویل پمپ تویوتا آریون اینست که روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن کاری پمپ کند.بعد  اویل پمپ تویوتا آریون  نیرویش را به طور غیر مستقیم از موتور می گیرد ، این واسطه می تواند محور دلکو یا دنده میل سوپاپ باشد، این موضوع بستگی به نوع طراحی موتور دارد.

پس این حرکت محور باعث حرکت دلکو نیز می شود در نتیجه باز و بسته کردن اویل پمپ تویوتا آریون به موقعیت چکش برق و دلکو و وضعیت پیستون دارد .

دلایل خرابی اویل پمپ تویوتا آریون :

1- کم بودن آب در داخل موتور به دلیل نشت آب از رادیاتور و شلینگ ها و یا نشتی های دیگر و هر دلیلی که باعث داغ شدن موتور می شوند .

2- حتما باید در مورد داغ شدن موتور پیگیری باشید تا از خرابی خودداری شود.

3- خرابی و کثیف بودن فیلتر روغن و یا کهنه بودن بیش از حد روغن

4- بازده راندن موتور در سرعت های بالا با دور موتور زیاد به خط قرمز نزدیک میشود .

ساختار اویل پمپ تویوتا آریون  :

*این قطعه روی میل لنگ سوار است .

* این اویل پمپ به کمک دو قطعه چرخ و زنجیر به حرکت در می آید.

*اویل پمپ به کمک چرخ دنده درگیر با میل لنگ حرکت می کند.

اویل پمپ تویوتا آریون  به سه گروه تقسیم می شود :

*اویل پمپ دنده ای

 

*اویل پمپ رو توری

 

*اویل پمپ سوزنی