سیستم اگزوز تویوتا پرادو

تویوتا تک

سیستم اگزوز تویوتا پرادو - بدونه واسطه سیستم اگزوز تویوتا پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سیستم اگزوز تویوتا پرادو

اما در مورد این قطعه مهم در خودرو یعنی اگزوز‌ها  که وظیفه انتقال دود حاصل از واکنش‌های شیمیایی درون سیلندر‌ها را به خارج از سیستم پیشرانه خودرو و هدایت آن به محیط را دارند.

اجزای سیستم اگزوز تویوتا پرادو

اجزای تشکیل دهنده سیستم اگزوز تویوتا پرادو در یک خودروعبارتند : از منیفولد خروجی، لوله های رابط، لوله اگزوز، انبار صدا خفه کن و لوله پخش کننده دود می باشد.

منیفولد خروجی تویوتا پرادو

این قسمت از سیستم اگزوز تویوتا پرادو وظیفه دارد تا دودهای خروجی را از مجاری موجود در سیلندرگرفته و به لوله اگزوز منتقل کند. در واقع این قطعه از اگزوز خودرو خود دارای انواع و مدل های مختلفی می باشد.

لوله های رابط اگزوزتویوتا پرادو

البته در این قسمت از سیستم اگزوز تویوتا پرادو ، درون اگزوز لوله هایی وجود دارد که در حقیقت رابطی بین منیفولد دود، انباره و سر اگزوز می باشد و باید دارای یک سری استاندارد ها از نظر طراحی باشند. این استاندارد با توجه به جنس، طول و شعاع قوس ها وقطر اسمی لوله است که تاثیر بسزایی در کاهش فشار منفی در خودرو را دارد.

انباره اگزوز تویوتا پرادو

در این قسمت انباره اگزوز که بخشی از سیستم اگزوز تویوتا پرادو می باشد که وظیفه ی آن کاهش سرعت گاز های خروجی تا صدای خروج گاز را تا حد زیادی کاهش بدهد. هر کدام از انباره ها با توجه به جنس ، ابعاد و ویژگی ها و صدای مخصوص به خودی را تولید می کند.

گازهای خروجی

پس از انجام عمل احتراق و سوختن هوا و بنزین، بخشی از هیدروکربن نسوخته ، منواکسید کربن و دی اکسید کربن با فشار بسیار زیاد پیستون از محفظه احتراق خارج شده و وارد منیفولد یا هدرز می شود.

خنثی نمودن صدا تویوتا پرادو

در سیستم اگزوز تویوتا پرادو هم با کاهش انرژی صوتی و تبدیل آن به انرژی گرمایی سعی در بی صدا کردن آن می باشد و این کار به خودی خود باعث به وجود آمدن فشار منفی شده و باعث کاهش قدرت موثر موتور می شود.

منبع تولید صدا تویوتا پرادو

زمانی که ثپش ها موتوربه وجود می آید که سوپاپ خروجی باز شود و جریان گاز فشرده ناگهان وارد سیستم اگزوز تویوتا پرادو می شود، مولکول های گاز خروجی با مولکول های کم فشار درون لوله برخورد  و آن ها را فشرده تر می کنند.