دیفرانسیل عقب و دیفرانسیل جلو تویوتا آریون

تویوتا تک

دیفرانسیل عقب و دیفرانسیل جلو تویوتا آریون - بدونه واسطه دیفرانسیل عقب و دیفرانسیل جلو تویوتا آریون بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در واقع همیشه باید حرف اول در خرید قطعات را قطعات اصلی بزند زیرا با وجود قطعات اصلی کمتر خودرو آسیب می بیند.

پس بهترین قطعات ، قطعات اصلی و فابریکی خودرو می باشند.

کدام دیفرانسیل برای خودرو مناسب است ؟

*خودرو محور دیفرانسیل عقب تویوتا آریون

امروزه بیشتر خودروهای جاده‌ای از سیستم محور جلو استفاده می‌کنند. ولی سیستم محور عقب حرف اول رامیزند و بیشتر برای ساخت خودروهای لوکس و اسپرت استفاده میشود. به طور کلی  پیشرانه در جلو و دیفرانسیل عقب تویوتا آریون ، تعادل بهتری بین اکسل‌های عقب و جلوی خودرو در اختیار قرار می‌دهد که به همین دلیل، کیفیت و دقت فرمان‌پذیری را افزایش می‌دهد. این امر بر تعادل و فرمان‌پذیری بهتر، خودروهای محور عقب و قابلیت منحرف کردن محور عقب در پیچ‌ها را در اختیار راننده قرار می‌دهد.

خودرو دیفرانسیل جلو تویوتا آریون

اما در شرایط آب و هوایی خودروهای محور جلو به دلیل قرار دادن وزن بیشتر بر چرخ‌های جلو، عملکرد بسیار بهتری دارند. خودروهای محور دیفرانسیل جلو تویوتا آریون با هزینه‌ی کمتری تولید می‌شوند. زیرا که پیشرانه و جعبه‌دنده‌ی آن‌ها در قالب یک واحد در خودرو قرار دارند،به همین علت ترکیب قطعات در یک واحد و وزن کمتر، خودروهای محور جلو در مقایسه با خودروهای محور عقب، که سوخت کمتری را مصرف می‌کنند برتر کرده است.

در هنگام خرید باید در مورد خرید خودرو با دیفرانسیل عقب و جلو با افراد با تجربه مشورت کرد .