بوق تویوتا آریون

تویوتا تک

بوق تویوتا آریون - بدونه واسطه بوق تویوتا آریون بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

بوق یک قطعه در خودرو بوده که تولید کننده صدا است . این قطعه هشدار دهنده در بیشتر خودروها با کمک دکمه در کنار دست راننده به یک رله یا مدار یا فیوز متصل می‌باشد. رله  را به عنوان مرکز اصلی جهت اتصال و کلید بوق، قطب مثبت باتری خودرو و مدار بوق فعالیت می‌کند.

بوق تویوتا آریون ، یک دستگاه تولیدکننده صدا می باشد که جهت هشدار دادن برای رسیدن یا حضور خودرو به دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسیله ای مانند اتومبیل‌ها، کامیون‌ها، کشتی‌ها و قطار‌ها همه باید از بوق استفاده کنند. البته دوچرخه‌ها نیز باید از یک دستگاه هشدار دهنده شنیداری استفاده کنند.

یکی از قسمت های مهم در خودرو این قطعه یعنی بوق می باشد.چراکه این قطعه در بعضی مواقع می تواند به راننده برای آگاهی دادن به دیگر رانندگان و حتی به عابرین پیاده مفید باشد.


هنگامی که راننده بوق آریون می‌زند، رله ، برق کافی را از باطری خودرودریافت کرده و به مدار منتقل می کند در باعث صدا از خودرو شنیده بشود. اما گاهی خرابی یک قطعه یا مشکل برق‌رسانی در آن، ‌رونده این مدار ساده را مختل کرده و راننده را دچار دردسر و حتی استرس می‌کند.

بوق تویوتا آریون  دارای انواع صداهای بلند و کوتاه می باشد.البته باید این را در نظر داشت که نباید از بوق در مواقع غیر ضروری استفاده کرد .زیرا باعث مزاحمت برای دیگران می شود.

انواع بوق

1-بوق‌های بادی

2-بوق‌های الکتریکی

3-بوق‌های مکانیکی