تسمه تایم تویوتا لکسوس

تویوتا تک

تسمه تایم تویوتا لکسوس - بدونه واسطه تسمه تایم تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

از مهمترین قطعات مصرفی در موتور خودروهای امروزی تسمه تایم تویوتا لکسوس است . که البته باید بدانید که تسمه تایم تویوتا لکسوس با کیفیت مناسب باید قدرت تحمل کشش و فشار و دمای بالایی را که موتور ایجاد می کند را داشته باشد. زیرا تسمه تایم به طور مرتب در حال کشش و تنش می باشد.

در واقع تسمه تایم تویوتا لکسوس  یک نوار پلاستیکی می باشد و قسمتی از موتور احتراق داخلی خودرومی باشد واز یک طرف در داخل پیشرانه و میل لنگ خودرو قرار گرفته  و از طرف دیگر به میل سوپاپ یا سوپاپ ها متصل می باشد.

این تسمه تایم تویوتا لکسوس  کارش تنظیم زمان درست باز و بسته شدن سوپاپ ها را بر عهده دارد، و این دستگاه ها را به چرخش درآورده و کنترل می کند.


این قطعه ، تسمه تایم تویوتا لکسوس ازجنس لاستیک ساخته میشوند. به این صورت که رشته‌های فیبری در آن وجود دارد که آن را محکم تر میکند. هم چنین تسمه تایم با دندانه هایی پوشانده شده‌ است تا از لغزش تسمه جلوگیری کند.


کار اصلی تسمه تایم تویوتا لکسوس
وظیفه اصلی تسمه تایم تویوتا لکسوس ایجاد هماهنگی بین میل‌لنگ ،میل سوپاپ و سوپاپ ها می باشد.در واقع نیروی تولید شده در موتور توسط احتراق داخلی از پیستون به شاتون و سپس به میل لنگ منتقل می شود. این نیرو توسط دیسک و صفحه به گیر بکس و توسط تسمه تایم تویوتا لکسوس  به میل سوپاپ و در نهایت به سوپاپ ها منتقل می شود.


از علائم پاره شدن تسمه تایم تویوتا لکسوس

-کاهش قدرت موتور

-روشن نشدن موتور

-صدایی عجیب و شبیه تیک تیک درون موتور

-کارکرد بد دور موتور

-بیرون آمدن دود بیشتر از اگزوز

-بیرون و نشت روغن از جلو