قفل گاردان تویوتا پرادو

تویوتا تک

قفل گاردان تویوتا پرادو - بدونه واسطه قفل گاردان تویوتا پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در واقع سر محورهایی که باید با قفل گاردان پرادو به هم متصل شوند به شکل دوشاخه می باشد. در نتیجه این دوشاخه ها در هم فرو رفته و آن ها را با چهارشاخ به یکدیگر لولا می کنند. قفل گاردان ایجاد حرکات جانبی و بالا و پایین را، حین انتقال حرکت دورانی ایجاد می کند.

وجود قفل گاردان که انتقال نیرو با سرعت زاویه ای ثابت برعهده آن است. این قطعه همچنین محورها را با انعطاف زیاد به هم ارتباط می دهد.

با استفاده از این قفل گاردان تویوتا پرادو می­‌توان گشتاور را بین دو محور که با هم زاویه دارند، را انتقال داد و این قطعه از مفصل با دو لولا تشکیل شده است .

در واقع قفل گاردان تویوتا پرادو که انتقال نیرو با سرعت زاویه ای ثابت برعهده آن است. در این قسمت این وسیله محورها را با انعطاف زیاد به هم مرتبط می کند. این قطعه را در انواع مختلف و چند تکه می سازند.

این قطعه دارای دو قسمت است : یکی مفصل هوک ، مفصل مخصوص سرعت ثابت می باشد. با توجه به خرابی و دست انداز جاده و قابلیت انعطاف میله های معلق، خیلی کم وجود دارد که هم محور بودن قفل گاردان وجود داشته باشد بنابراین یک  قفل گاردان پرادو نیز ممکن است بین محور زنده و دوک چرخ جلو یا همان پلوس وجود داشته باشد که می تواند نیرو را به چرخ ها منتقل کند.

قفل گاردان تویوتا پرادو یک تکه در خودروهایی که فاصله بین گیربکس و موتور آنها حداکثر 1.5 متر است و از دو تکه برای فاصله بیش از این استفاده می کنند.

پس در واقع این قطعه می توان گشتاور را بین دو محور که با هم زاویه ای می سازند را منتقل کند. قفل گاردان تویوتا پرادو ، مفصلی با دو لولاست که از دو نعلبکی به شکل Y و قطعه ای به شکل صلیب به نام چهار شاخه گاردان تشکیل می شود.