قفل گاردان تویوتا یاریس

تویوتا تک

قفل گاردان تویوتا یاریس - بدونه واسطه قفل گاردان تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

قفل گاردان اصلی تویوتا یاریس                         بهترین قفل گاردان تویوتا یاریس
قیمت قفل گاردان تویوتا یاریس                                  قفل گاردان ارجینال تویوتا یاریس

اما در مورد این قطعه یعنی قفل گاردان تویوتا یاریس که وظیفه انتقال نیرو با سرعت زاویه ای ثابت را برعهده دارد. در ثانی این قطعه محورها را با انعطاف بالایی به هم ربط می دهد.

در حقیقت می توان با کمک  قفل گاردان تویوتا یاریس  گشتاور را بین دو محور که با هم زاویه تشکیل می دهند را به هم منتقل کنند قطعات این قفل گاردان تویوتا یاریس از مفصل با دو لولا تشکیل شده است .

اما در مورد حدود این قفل گاردان تویوتا یاریس یک تکه در خودر وهایی که فاصله بین گیربکس و موتور آنها حداکثر 1.5 متر است و از دو تکه برای فاصله بیش از این استفاده می کنند. 

قفل گاردان تویوتا یاریس  ، مفصلی با دو لولاست که از دو نعلبکی به شکل Y و قطعه ای به شکل صلیب به نام چهار شاخه گاردان تشکیل می شود.