قفل گاردان تویوتا کرولا

تویوتا تک

قفل گاردان تویوتا کرولا - بدونه واسطه قفل گاردان تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

اما در مورد این قطعه ، قفل گاردان تویوتا کرولا  برای انتقال نیرو با سرعت زاویه ای ثابت به کار می روند و محورها را با انعطاف زیاد به هم ارتباط می دهند. در واقع این امر زمانی که زاویه های بین محورها تغییر پیدا می کند، به انتقال نیرو کمک می کند. زمان خرابی جاده، به خاطر انعطاف میله های معلق، امکان هم محور بودن قفل گاردان به ندرت وجود دارد. قفل گاردان تویوتا کرولا  ممکن است بین محور زنده و دوک چرخ جلو (پلوس) نیز وجود داشته باشد که در این صورت، نیرو را به چرخ ها منتقل می کند.

با کمک قفل گاردان تویوتا کرولا  می­‌توان گشتاور را بین دو محور که با هم زاویه دارند، را انتقال داد و این قطعه از مفصل با دو لولا تشکیل شده است . این قطعه را در انواع مختلف و چند تکه می سازند.

قفل گاردان تویوتا کرولا  شامل اجزای زیر می باشد:

1-مفصل هوک:

از اجزای قفل گاردان تویوتا کرولا  ، مفصل هوک است.در حقیقت این قفل ابتدا در محورهای حرکت خودرو و به طور زوجی از آن استفاده می کردند تا چرخ  های جلو محرک باشند. مفصل هوک، حجم زیادی را می گیرد، برای همین، از مفصل مخصوص سرعت ثابت که کوچک تر است، استفاده می کنند.

2-مفصل مخصوص سرعت ثابت: 

اما در مورد این قطعه یعنی مفصل به خاطر ارتعاش دادن به چرخ ها است. مفصل مخصوص، حرکت زاویه ای عضو محرک را طوری جهت می دهد که عضو به حرکت درآورنده دارای همان سرعتی باشد که عضو محرک دارد.

 

قفل گاردان تویوتا کرولا یک تکه در خودروهایی که فاصله بین گیربکس و موتور آنها حداکثر 1.5 متر است و از دو تکه برای فاصله بیش از این استفاده می کنند. 

پس در واقع قفل گاردان تویوتا کرولا  می توان گشتاور را بین دو محور که با هم زاویه ای می سازند را منتقل کند. قفل گاردان تویوتا کرولا  ، مفصلی با دو لولاست که از دو نعلبکی به شکل Y و قطعه ای به شکل صلیب به نام چهار شاخه گاردان تشکیل می شود. در حقیقت یکی از این نعلبکی ها روی محور محرک و دیگری روی محور متحرک نصب شده است.