تسمه تایم تویوتا کرولا

تویوتا تک

تسمه تایم تویوتا کرولا - بدونه واسطه تسمه تایم تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

تسمه تایم تویوتا کرولا پس از فرسوده شدن دچار پارگی می‌شود. پس در بهترین حالت پاره شدن تسمه تایم تویوتا کرولا می‌تواند تنها سبب خاموش شدن خودرو شود.

انرژی ناشی از سوختن بنزین در محفظه احتراق، عامل اصلی حرکت ماشین می باشد. تولید نیروی محرکه در خودروهای احتراقی با چهار عملیات اصلی یعنی مکش، تراکم، انفجار و تخلیه در موتور صورت می‌گیرد. در این قسمت قطعات مختلفی درگیر هستند که تسمه تایم تویوتا کرولا یک قطعه کلیدی و بسیار مهم در انجام هر چهار عملیات اصلی موتور می باشد.

این تسمه تایم تویوتا کرولا از جنس پلاستیکی که وظیفه هماهنگی سرعت گردش میل‌لنگ و میل سوپاپ با یکدیگر را بر عهده دارد. در واقع میل‌لنگ را به میل سوپاپ متصل می‌کند تا طبق یک زمان‌بندی مشخص، عملیات باز و بسته شدن دریچه سوپاپ متناسب با موقعیت قرارگیری پیستون‌ها انجام گیرد.

علائم تعویض تسمه تایم تویوتا کرولا

1-صدای قیژ قیژ موتور: تسمه تایم تویوتا کرولا قبل از پاره‌ شدن، صدای به‌خصوصی در موتور ایجاد می‌کند که هنگام شتاب‌گیری ماشین بیشتر شنیدن می شود. پس با شنیدن صدایی که شبیه به قیژ قیژ است، باید بررسی کنید که تسمه سالم است یا نه .

2-خروج دود زیاد از اگزوز: هنگامی که تسمه تایم تویوتا کرولا ایرادی داشته باشد، موتور با شدت بیشتری حرکت کرده تا بتواند قطعات را تحت فشار به حرکت در بیاورد که در نتیجه اگزوز خودرو نسبت به حد معمول، دود بیشتری را تولید خواهد کرد.

3-فرسایش دندانه‌های تسمه تایم تویوتا کرولا : به هرصورت مرتب تسمه تایم خودرو خود را بررسی کنید تا از سلامت دندانه‌های آن اطمینان حاصل پیدا کنید. به مرور دندانه‌های تسمه تایم تویوتا کرولا دچار خوردگی‌ می‌شوند و ممکن است تسمه زودتر از عمر مفید خود از بین برود.

4-عدم تنظیم صحیح موتور: در صورتی که دور موتورخودروهنگام شتاب‌گیری به دو تا چهار هزار رسید، این امر نشان می دهد که موتور خودرو به درستی تنظیم نمی باشد. این مشکل می تواند از شل بودن تسمه تایم تویوتا کرولا یا از بین رفتن دندانه‌های آن باشد.

5-ایرادات استارت خودرو: از علائم درست کار نکردن استارت خودرومی‌تواند به‌ هم خوردن زمان‌بندی باز و بسته شدن دریچه سوپاپ‌ها بوده که این امر موجب می شود تا به ایراد در تسمه تایم تویوتا کرولا در موتور پی ببریم.