قفل گاردان تویوتا کمری

تویوتا تک

قفل گاردان تویوتا کمری - بدونه واسطه قفل گاردان تویوتا کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در واقع می توان گفت که قفل گاردان تویوتا کمری انتقال نیرو با سرعت زاویه ای ثابت برعهده دارد. این قفل گاردان تویوتا کمری محورها را با انعطاف زیاد به هم متصل می کند.

با کمک قفل گاردان تویوتا کمری  گشتاور را بین دو محور که با هم زاویه دارند، منتقل می کنند و این قطعه از مفصل با دو لولا ساخته شده است .

پس وظیفه مهم قفل گاردان تویوتا کمری انتقال نیرو با سرعت زاویه ای ثابت است. این قطعه را در انواع مختلف و چند تکه ساخته می شوند.

قفل گاردان تویوتا کمری  یک تکه در خودروهایی که فاصله بین گیربکس و موتور آنها حداکثر 1.5 متر است و از دو تکه برای فاصله بیش از این استفاده می کنند.