فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس

تویوتا تک

فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس - بدونه واسطه فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس درجهت برقراری ارتباط بین دو محور و انتقال قدرت و تسمه استفاده می شود. برای سفت بودن ،تسمه به طور معمول از تسمه سفت کن یا فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس استفاده می کنند و با کمک از این فولی هرزگرد ، تسمه را به طرف پایین فشار داده تا سفتی مورد نیاز خود را بدست آورد.

علائم تعویض فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس

زمانی که موتور را روشن می کنید، صدای غیرعادی شبیه جیر جیر و ساییدگی را شنید.بدانید که فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس خراب شده است.

نحوه تعویض فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس

-صدای موتور را بررسی کنید تا شاید متوجه صدای خراش مانندی شوید.

-تسمه پروانه را باز کنید.

-این قطعه ،فولی‌ها را بررسی کنید.

-حتما تسمه سفت کن را بررسی کنید.

-اگر خراب شده بود آن را با یک فولی تسمه سفت کن تویوتا لکسوس جدید جایگزین کنید.

-تسمه پروانه را نصب کنید.

-ماشین را روشن کنید تا مطمئن شوید که نویز برطرف شده است.