فولی تسمه سفت کن تویوتا کمری

تویوتا تک

فولی تسمه سفت کن تویوتا کمری - بدونه واسطه فولی تسمه سفت کن تویوتا کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

این قطعه جهت برقراری ارتباط بین دو محور و انتقال قدرت آن از فولی تسمه سفت کن تویوتا کمری و تسمه استفاده می شود.


در حقیقت سفت کن های خودرو از 4 قسمت اصلی ساخته شده اند که شامل : پولی، اهرم سفت کن، فنر و پایه می شود. به ظور کلی پولی یا فولی تسمه کمری امکان جابجایی و حرکت به تسمه محرک را می دهد. البته فنر موجود در سفت کن نیروی کشش تسمه محرک را کنترل می کند. بازوی سفت کن هم مکانیزمی است که امکان تنظیم یا حذف تسمه محرک را می دهد. پایه قسمتی  است که همه این قطعات روی آن قرار دارند. بنابراین تسمه به خاطر شل بودن پولی یا کشش کم یا زیاد و در اثر تماس تسمه با قاب پاره میشود.

در حقیقت شل شدن یا پاره شدن هر تسمه ای سبب کارکرد غلط قطعاتی می گردد که توسط آن تسمه نیرو و انرژی دریافت می کند.برای سفت بودن ،تسمه به طور عادی از تسمه سفت کن یا فولی تسمه سفت کن تویوتا کمری استفاده می کنند که با کمک از یک پولی هرزگرد ، تسمه را به طرف پایین،فشار می دهد تا سفتی مورد نیاز خود را داشته باشد.

دلایل خرابی فولی تسمه سفت کن کمری

-خرابی بلبرینگ

-شل بسته شدن تسمه

-خراب شدن و یا فرسوده شدن که موجب صدای جیر جیر می شود

-بسته نشدن خود فولی تسمه سفت کن تویوتا کمری

-درست جا نیافتادن شیاره های تسمه روی شیاره های فولی