سپر جلو تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

سپر جلو تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه سپر جلو تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سپر جلو تویوتا هایلوکس بخشی از بدنه خودرو می باشد که در جلو و پشت آن قرار می گیرد. علت طراحی سپر جلو تویوتا هایلوکس در این بخش از خودروها برای ایجاد ایمنی در آن و عدم خوردن ضربه به خودرو در هنگام تصادفات می‌باشد. شایان ذکر است در تصادف‌هایی که در سرعت بالا صورت می گیرد، این بخش قادر به مهار خسارت‌ها نمی باشد. ولی وجود سپر جلو تویوتا هایلوکس تا حدودی زیادی این خسارت‌ها را کم می‌کند.


نصب سپرجلو در خودروها با مدل های مختلفی انجام می شود و درهریک از این سپرها طرح ، رنگ و ماده  و نوع ساخت متفاوتی استفاده می شود .سپر در تمامی خودروها در قسمت جلویی و عقبی خودرو نصب می شود که در هر دو قسمت، عملکردی یکسان دارد. مقاوم بودن این
سپر جلو تویوتا هایلوکس در برابر ضربه و همچنین فشار و فرم و شکل زیبای آن، از نکات مهم در مورد این قطعه است.