فولی تسمه سفت کن تویوتا کرولا

تویوتا تک

فولی تسمه سفت کن تویوتا کرولا - بدونه واسطه فولی تسمه سفت کن تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از قطعات خودرو فولی تسمه سفت کن است که در بیشتر خودرو ها از جمله تویوتا کرولا نصب می شود. در واقع این فولی تسمه سفت کن تویوتا کرولا جهت برقراری ارتباط بین دو محور و منتقل کردن قدرت آن از فولی و تسمه استفاده می کنند. در صورتی که شل شدن یا پاره شدن هر تسمه ای سبب کارکرد غلط قطعاتی می گردد که توسط آن تسمه نیرو و انرژی دریافت می کند.

در حقیقت این قطعه به این دلیل در خودرو نصب شده است تا کشش معینی را بر روی تسمه پروانهبه وجود بیاورد البته که کشش به دو صورت رخ می دهد : اولی به وسیله مکانیزم فنری و دومی به وسیله سیستم لولایی قابل تنظیم می باشد.تسمه پروانه که تقربیا بلند است که در جلو خودرو قرار دارد.این قسمت فولی تسمه سفت کن نیز در خارج تسمه پروانه تعبیه شده تا بتواند ایجاد کشش را با فشار دادن به یک نقطه از تسمه ایجاد کند.

هر موقع که تسمه پروانه را تعویض می کنید حتما تسمه سفت کن را نیز بررسی کنید تا در صورت خراب بودن بتوانید آن را نیز تعویض کنید.

دلایل خرابی فولی تسمه سفت کن تویوتا کرولا

-خرابی بلبرینگ

-شل بسته شدن تسمه

-خراب شدن و یا فرسوده شدن که موجب صدای جیر جیر می شود

-بسته نشدن خود فولی تسمه سفت کن 

-درست جا نیافتادن شیاره های تسمه روی شیاره های فولی تسمه سفت کن تویوتا کرولا