چراغ جلو تویوتا لکسوس

تویوتا تک

چراغ جلو تویوتا لکسوس - بدونه واسطه چراغ جلو تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

اما در سیستم روشنایی خودروها از چراغ های گوناگون و متعددی بهره گرفته اند. که هر کدام از این چراغ ها به منظور خاصی در بدنه خودرو نصب شده است.

اما در مورد چراغ جلو تویوتا لکسوس که در قسمت جلو بندی خودرو نصب شده است. در واقع وجود این  چراغ جلو تویوتا لکسوس تنها به ظاهر خودرو نمای زیبایی می دهد بلکه کمک کی کند تا خودرو در زمان حرکت روشنایی کافی برای دید رانندگان داشته باشد.

چراغ جلو تویوتا لکسوس با توجه به شکل و رنگ خودرو ساخته شده است که می توان گفت تعداد این نوع از چراغ ها 2 یا 4 در قسمت جلو می باشد.

کاسه ی  چراغ جلو تویوتا لکسوس

این کاسه ی چراغ کروی شکل بوده و سطح این کاسه به خاطرمنعکس کردن نور لامپ، به وسیله جیوه پوشیده می شود. در قسمت مرکزی کاسه ی چراغ جلو تویوتا لکسوس که محل قرارگیری و نصب لامپ می باشد . برای ثابت کردن لامپ در روی کاسه  چراغ جلو تویوتا لکسوس از فنر یا حلقه ی نگه دارنده پلاستیکی استفاده می کنند.