شلگیر جلو تویوتا لکسوس

تویوتا تک

شلگیر جلو تویوتا لکسوس - بدونه واسطه شلگیر جلو تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

شلگیر جلو تویوتا لکسوس یا گل پخش کن در واقع یکی از آپشن های خودرو است که می تواند مانع از پاشیدن گل و لای به بدنه خودرو و قسمت های زیرین آن شود. این شلگیر جلو تویوتا لکسوس علاوه بر جلوگیری از آلودگی خودرو می تواند با مانع شدن از پرتاب سنگ ریزه ها  در حفاظت از بدنه و رنگ آن نقش مهمی دارد.

اهمیت شلگیر جلو تویوتا لکسوس نه فقط در روزها بارانی که در هنگام رانندگی در جاده های ناهموار یا آسفالت های قدیمی نیز مشخص می باشد و این شلگیر جلو تویوتا لکسوس از قطعات زیر بدنه خودرو که ممکن است سوراخ  یا آسیب ببیند نیزمحافظت می کند. البته در بیشتر خودروها این قطعه بر روی خودرو نصب نشده است و رانندگان باید آن را به صورت جداگانه خریداری کنند .

شلگیر جلو تویوتا لکسوس یا گل پخش کن بر روی ظاهر خودرو تاثیردارد.