درب عقب تویوتا لندکروز

تویوتا تک

درب عقب تویوتا لندکروز - بدونه واسطه درب عقب تویوتا لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

درب عقب تویوتا لندکروز یکی از قطعاتی می باشد که در خودرو بیشتراز دیگر قطعات مورد استفاده قرار میگیرد . در خودرو روزانه چندین بار درب های خودرو را  باز و بسته می کنیم.

درب عقب تویوتا لندکروز از دسته از قطعات بدنه ی خودرو علاوه بر زیبایی نقش مهم و اساسی در امنیت خودرو هم در هنگام تصادفات و مانع شدن ازآسیب رسیدن به خودرو و راننده و سرنشینان دارد .

یکی از قطعات بدنه در برخی از تصافادت احتمال صدمه دیدن وجود دارد درب عقب است . در واقع وجود سیستم چفت شدن درب عقب تویوتا لندکروز دربیشتر خودروها به صورت مکانیکی می باشد. یعنی هنگامی که شما دسته درب را برای باز کردن می‌کشید تا ازخودرو پیاده شوید چند میله در داخل درب به حرکت در می‌آیند تا ضامن را از دور قلاب موجود در چارچوب درب هست را آزاد کنند و بعد درب باز می شود. البته می توان گفت که در داخل درب عقب تویوتا لندکروز درزگیرهایی قرار دارد که باعث می‌شوند فاصله بین در و بدنه اصلی پر شده و در نتیجه از می تواند درب را از ورود و  نشت آب و صدا درزبندی می کند.

در روی درب عقب و دیگر درب ها دسته درب بیرونی خودرو که به یک سیم فلزی نازک و یک قطعه فلزی اتصال دارد وجود دارد. که با کشیدن دسته برای باز شدن این سیم کشیده شده مکانیزم باز شدن چفت از دور حلقه را فعال می‌گردد و سپس برای استفاده دفعه بعد به حالت قبل برمی‌گردد.

قفل شدن درب عقب تویوتا لندکروز

درب عقب تویوتا لندکروز قطعات کوچک زیادی دارد که خرابی هر کدام از این قطعات می‌تواند باعث قفل شدن درب عقب تویوتا لندکروز شود.