پرژکتور تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

پرژکتور تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه پرژکتور تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

پرژکتور تویوتا هایلوکس یا چراغ های مه شکن برای آب و هوای نامساعد طراحی شده اند. در واقع از پرژکتور تویوتا هایلوکس در هنگام بارش برف و باران شدید از این نوع چراغ ها استفاده می کنند.

در حقیقت پرژکتور تویوتا هایلوکس دارای کلیدی مجزا و جدا از دکمه فعال کننده‎‌ی چراغ های جلومی باشند. دربرخی از خودرو ها این چراغ ها بوسیله‎‌ی تعدادی دکمه که 2 عدد است و یکی از آنها برای چراغ های جلو و دیگری برای چراغ های عقب خودرو نصب شده است فعال می شوند. البته در خودرو های این عمل بوسیله کلید های چرخشی انجام میشود در این خودرو ها به راحتی کلید را در حالت مورد نظر خود قرار داده و چراغ ها روشن می شوند.

زمانی که رانندگی درهوای مه آلود به دلیل غلظت و تراکم ذرات بخار آب و همچنین به هنگام بارش شدید برف شعاع دید شما کم می شود و قدرت تشخیص جاده برای شما امکان ندارد در اینجا برای روشن کردن سطح جاده می تواندی از پرژکتور تویوتا هایلوکس استفاده کنید.

در پرژکتور تویوتا هایلوکس تابش نور زرد رنگ می باشد و نسبت به نور چراغ های بزرگ خودرو قدرت نفوذ بیشتری دارند.  البته با توجه به طراحی در بعضی از خودروها چراغ مه شکن یا پرژکتور بر روی سپر جلو نصب می‌شود.

تنها زمانی اجازه‎‌ی استفاده از چراغ های مه شکن یا پرژکتور تویوتا هایلوکس را دارید که شریط دید کم شده باشد . در حقیقت راننده نمی تواند تا 100 متر جلوی خود را مشاهده کند. پس از بهبود شرایط دید راننده باید حتما این چراغ ها خاموش بشوند.