چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس

تویوتا تک

چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس - بدونه واسطه چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از قطعاتی که در خودرو کارایی بالایی دارد و نبود آن می توان باعث خطر برای راننده و دیگران شود چراغ ها هستند. چراغ‌ها در خودرو چه نقش اساسی را برعهده  دارند و می‌تواند رانندگان را در شب هدایت کنند.پس همیشه قبل از حرکت از سالم بودن چراغ ها اطمینان پیدا کنید.

چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس یا همان چراغ‌ عقب خودرو  به منظور هشدار و هم چنین مشخص نمودن موقعیت خودرو در محیط کم نور یا هوای مه آلود و نیز تاریکی هوا طراحی و ساخته شده اند.  چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس در قسمت عقب خودرو ( سمت راست و سمت چپ ) در روی بدنه نصب می شود. تعداد چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس به تعداد حداقل یک جفت در هر سمت بدنه خودرو است. که در بعضی از خودرو ها دارای کاسه چراغ مستقل از دیگر چراغ های عقب است و البته در بعضی دیگر به  همراه چراغ ترمز به طور مشترک در یک کاسه ی چراغ قرار می گیرند.


این چراغ خطر گلگیر تویوتا لکسوس چراغ هایی به رنگ قرمز  در پشت خودرو است و هر زمان که چراغ های خودرو را روشن کنید روشن می شوند. این چراغها به راننده های پشت سری کمک می کنند تا خودرو را در تاریکی شب ببینند و فاصله را با خودرو تنظیم کند.

البته این چراغ خطر گلگیر در اندازه ها و شکل های متنوع ساخته میشوند.