توری سپر جلو تویوتا آریان

تویوتا تک

توری سپر جلو تویوتا آریان - بدونه واسطه توری سپر جلو تویوتا آریان بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

توری سپر جلو

ایم قطعه به عنوان یک حفاظ برای سپر جلو عمل می کند در واقع این این توری سپر جلو در زیر سپر جلو برای نگه داشتن و محکم تر کردن سپر به خاطر وزن و ظاهر خودرو نصب می شود .

یکی از مهمترین کارهای که این توری سپر جلو انجام میدهد محافظت از قطعات داخلی خودرو از گرد و غبار و سنگ ریزی های است که در موقع حرکت خودرو به طرف زیر خودرو پرتاب می گردد.

هر قطعه ای کارکرد خاصی دارد از جمله این قطعه که آن هم ورود هوا به داخل خودرو و رادیاتور می باشد. پس توری سپر جلو که در زیر سپر همانند جلو پنجره خودرو قرار دارد کار این قطعه خنک کردن رادیاتور آب و داخل موتور خودرو می باشد.

این قطعه که مانند یک توری که دارای سوراخ های مساوی می باشد به این صورت عمل می کند که توری سپر جلو با عبور هوا از درون روزنه های شبکه ای شکل خود آن را به رادیاتور رسانده و باعث جا به جای هوای گرم و سرد در خودرو می شود. از طرفی هم جلوی ناخالصی های محیط اطراف (گرد و غبار ، سنگ و ... ) را می گیرد.

پس به طور خلاصه مزیت استفاده از این قطعه:

1- برای ورود و جا به جا شدن هوا

2-جلوگیری از وارد شدن ضربه به درون خودرو و سرنشینان آن

3-خنک شدن رادیاتور خودرو

4-برای جذاب کردن ظاهر خودرو

در واقع این توری سپر به عنوان یک محافظ برای سپر جلو عمل می کند.