چراغ خطر گلگیر تویوتا کرولا

تویوتا تک

چراغ خطر گلگیر تویوتا کرولا - بدونه واسطه چراغ خطر گلگیر تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۹۶۰۹۵۵۹۵

یکی از زیباترین قسمت های خودرو در بدنه چراغ خطر گلگیر تویوتا کرولا است .این چراغ های خودرو با در نظر گرفتن شکل و فرم متفاوت و نور و رنگ زیبایی خاصی به خودرو میدهد.

در خودرو این چراغ در عقب خودرو و روی گلگیر نصب می شود. چراغ خطر گلگیر  در دو سمت چپ و راست در قسمت عقب و روی گلگیر قرار دارد.

چراغ خطر گلگیر دارای شکل و فرم زیبایی برای این خودرو طراحی شده است.در واقع برای آگاهی و هشدار به رانندگان طرفین و پشت سر خود از این قطعه استفاده می کنند و قرمز بودن آن در شب دید بهتری دارد .

در حقیقت وجود این چراغ خطراز زمان روشن شدن خودرو شروع به کار می کند این قطعه وظیفه این قطعه دادن هشدارها به خودروهای پشت سر خودرو می‌باشد .

هنگامی که راننده تصمیم به ترمزگرفتن یا تغییر جهت در زمان حرکت خودرو را می کند  چراغ خطر گلگیر روشن می شود. چراغ خطر از پلاستیکی شفاف رنگ که بر اساس محل قرارگیری رنگ آن فرق دارد ساخته می شود.

هر کدام از رنگ های به کار رفته در چراغ خطر عقب  نشان دهنده عملکردی خاص در خودرو می باشد. این قطعه در قسمت عقبی و در سمت راست خودرو روی بدنه یا گلگیر قرار دارد. البته در بعضی از خودروها چراغ خطر عقب 2 تکه که یک تکه از چراغ خطر روی بدنه یا گلگیر و تکه دیگر روی درب صندوق قرار دارد.

در واقع وجود چراغ خطر گلگیر می توان از تصادفات جلوگیری کند پس قبل از حرکت آنها را کنترل کنید و در صورت خرابی آنها تعویض کنید.