توری سپر جلو تویوتا لندکروز

تویوتا تک

توری سپر جلو تویوتا لندکروز - بدونه واسطه توری سپر جلو تویوتا لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی دیگر از قطعات بدنه تویوتا لندکروز که خودروسازان برای خودرو نصب کرده اند توری سپر جلو تویوتا لندکروز است .که این توری به سپر نیز کمک می کند.در مورد شکل ظاهری توری سپر جلو تویوتا لندکروز که همانند شبکه های در کنار ساخته شده اند که به راحتی هوا از این راه به داخل خودرو هدایت می کند و به این صورت موتور خودرو خنک می شود .اما کار دیگر این توری سپر جلو تویوتا لندکروز از ورود گل و لای و گرد و غبار با داخل خودرو جلوگیری می کند.

این توری سپر جلو تویوتا لندکروز که محل نصب در زیر سپر می باشد تا به سپر برای مواقع ضروری مانند تصادفات و وزن خودرو کمک کند . از توری سپر جلو تویوتا لندکروز برای زیبایی که در خودرو به وجود می آورد هم نباید گذشت .

برای ایجاد خنک کردن بهتر سیستم رادیاتور به غیر جلو پنجره توری سپر جلو تویوتا لندکروز نیز کمک می کند برای همین این است که در سپر‌خودرو یک توری در زیر آن تعبیه می‌شود که باعث وارد شدن هوا و در نتیجه خنک شدن بهتر موتور می‌گردد . توری سپر جلو تویوتا لندکروز در قسمت پایین سپر جلو تویوتا نصب میگردد .البته شکل و فرم و حالت‌های مختلف توری زیر سپر بستگی به نوع طراحی شرکت سازنده خودرو دارد.

طراحی همه توری های تویو تا ودیگر خودروها با هم متفاوت می باشد.