سینی فن تویوتا لکسوس

تویوتا تک

سینی فن تویوتا لکسوس - بدونه واسطه سینی فن تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سینی فن تویوتا لکسوس یکی ازقسمت های مهم در سیستم خنک کننده می باشد. در واقع تبدیل انرژی در موتور خودرو به گرما نیاز به یک سیستم خنک کننده را الزامی می کند. وظیفه این سینی فن تویوتا لکسوس در سیستم خنک کننده موتور این است که گرما را به آب و بعداز آن  به هوای بیرون انتقال دهد و از این راه موجب خنک شدن دمای اتاقک خودرو می شود. در حقیقیت تعادل  در دمای خودرو سبب می شود تا موتور بهترین عملکرد را داشته باشد.

در این جا سینی فن تویوتا لکسوس کمک می کند تا موتور در دمای ثابت کار کند. وقتی که موتور کار می کند این کار کردن موتور گرمای زیاد تولید می کند که بیشتر این گرما از راه اگزوز خودرو خارج می شود. ولی مقداری از این سوخت که درون خورو باقی مانده است موجب زیاد شدن دمای موتور می گردد. بنابراین باید سیستمی وجود داشته باشد تا موتور به حالت تعادل برگردد. این سیستم همان سیستم خنک کننده می باشد.

قسمت های سیستم خنک کننده سینی فن تویوتا لکسوس

قسمت های مکانیکی: قسمت های مکانیکی شامل واتر پمپ، ترموستات، شلنگ ها، مدار آب، رادیاتور و درب رادیاتور، یونیت فن، سنسور دمای آب، جعبه تقسیم برق، فیوز ها است.

قسمت های الکتریکی: قسمت های الکتریکی شامل موتور فن ها، رله های فن و دسته سیم مربوط به فن ها می باشد.