دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از قطعات خودرو که قسمتی از بدنه خودرو می باشد و آن قطعه دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس  است . در حقیقت این دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس  که باعث تقویت سپر و در قسمت پشت پوشش سپر پلاستیکی قرار دارد و برای محافظت از قسمت های سپر می باشد.

پس استفاده از دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس  زمانی که در اثر برخورد این قطعه برای حفظ امنیت و بدنه قسمت های مختلف سپر خودرو از اهمیت بالایی برخورد دارمی باشد . این قطعات شامل:چراغ، گلگیرهای و قطعات مکانیکی خودرو می باشد.محل قرارگیری این دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس  در پشت سپر خودرو نصب می شود.  در  صورتی که خودرو با تصادفات شدیدی مواجه شود دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس دچار شکستگی می شود و باید آن را تعویض کنید.

هنگامی که سپر جلوی خودرو را جای خود نصب می کنند از یک قطعه ای دیگر در پشت سپر که به نام دیاق سپر جلو تویوتا استفاده می کنند در واقع  جنس آن از آهن است.

امروزه بیشتر خودرو سازان برای اینکه بتوانند سپر خودرو را با استحکام بیش تری و در جای خود ثابت نگه دارند قطعه ای ساختند به نام دیاق که به سپر کمک کند تا با دوام باشد.


دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس  ، 
دیاق سپر جلو تویوتا هایلوکس