دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس

تویوتا تک

دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس - بدونه واسطه دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

اگر بدنه خودرو را دیده باشید قطعات متعددی جلب نظر می کند که البته هر یک برای خودرو کارایی دارد از جمله سپر همراه با آن و در پشت سپر قطعه ای به نام دیاق سپر حلو وجود دارد .اما در مورد این قطعه از خودرو که قسمتی از بدنه خودرو است و در همه خودروها از جمله تویوتا لکسوس به نام قطعه دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس می باشد. وظیفه این قطعه که در پشت سپر ،تقویت سپر و در قسمت پشت پوشش سپر پلاستیکی قرار دارد و برای محافظت از قسمت های سپر می باشد.

بدانید که استفاده از دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس که در اثر برخورد برای حفظ امنیت و بدنه قسمت های مختلف سپر خودرو با اهمیت می باشد قطعات متعددی که شامل:چراغ، گلگیرهای و قطعات مکانیکی خودرو می باشد.در واقع محل قرارگیری این قطعه در پشت سپر خودرو نصب می شود.اگر خودرو با تصادفات شدیدی مواجه شود دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس دچار شکستگی می گردد و باید آن را تعویض کرد.

البته موقعی که سپر جلوی خودرو را نصب می کنند از قطعه ای در پشت سپر به نام دیاق سپر جلو لکسوس استفاده می کنند در حقیقت جنس آن از آهن است.

امروزه خودرو سازان برای اینکه بتوانند سپر خودرو را با استحکام بیش تر در بدنه نگه دارند و ثابت آن را بیشتر کنند قطعه ای ساختند به نام دیاق که به سپر کمک کند تا روی بدنه با مقاومت تر باشد.

بهترین دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس

دیاق سپر جلو اصلی تویوتا لکسوس

فروش دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس

دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس

قیمت دیاق سپر جلو تویوتا لکسوس