فیلتر روغن تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

فیلتر روغن تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه فیلتر روغن تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در ابتدا بدانید که روغن موتور سبب می‌گردد که اصطکاک بین قطعات خودرو به نرمی انجام می دهد. در واقع نقش اصلی فیلتر روغن تویوتا هایلوکس تصفیه روغن می باشد. البته کیفیت  روغن موتور نیز اهمیت زیادی دارد.


فیلتر روغن تویوتا هایلوکس کارش تصفیه روغن موتور می باشد. در موتور خودروها هنگام کارکردن مقدار زیادی ذرات آهنی و آلومینیومی وارد روغن خودرو میشود که ممکن است عوامل دیگری چون جرم های ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل از قطعاتی مثل پیستون جدا شده و وارد روغن بشوند که وظیفه
فیلتر روغن تویوتا هایلوکس جمع کردن ذرات وارد شده به روغن ناشی از کارکردن موتور می باشد.
با توجه به اینکه
فیلتر روغن تویوتا هایلوکس جرمهای ناشی از کارکردن موتور را جذب می کند پس از مدت معدودی با توجه به شرایط کارکردن موتور کثیف شده و عبور روغن از آن سخت می باشد .پس تعویض به موقع فیلتر روغن تویوتا هایلوکس برای موتور خودرو مهم بوده و باعث طول عمر موتور می شود.

باید بدانید که استفاده از انواع روغن های مناسب و فیلتر های روغن با استاندارد در کنار یکدیگر موجب بالا رفتن بازدهی هر دو مورد در بالا و کاهش فرسایش و افزایش بازدهی موتور می شود. بنابراین باید فیلتر روغن تویوتا هایلوکس و روغن کارکرده  حتما باید تخلیه و تعویض شود. می توانید با نصب یک فیلتر روغن تویوتا هایلوکس و استفاده از روغن مرغوب 5000 کیلومتری در خودرو، بعد از دو مرتبه تعویض روغن فیلتر روغن تویوتا هایلوکس  را تعویض کنید. در صورتی که از روغن 20000 کیلومتری استفاده می کنید باید بعد از تعویض روغن فیلتر روغن تویوتا هایلوکس  را نیز تعویض کنید.