فیلتر روغن تویوتا لکسوس

تویوتا تک

فیلتر روغن تویوتا لکسوس - بدونه واسطه فیلتر روغن تویوتا لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

اما در مورد این قطعه اصلی و مهم در خودرو نقش اساسی دارد و آن فیلتر روغن تویوتا لکسوس که برای تصفیه روغن موتور تعبیه شده است و در واقع یکی از فاکتور های مهم عمر بیشتر خودرو بودن روغن پاکیزگی آن می باشد.

وقتی که روغن از طریق سوراخ هایی که در بالای فیلتر روغن تویوتا لکسوس تعبیه شده وارد فیلتر و بخش پاک کنندگی می شود به این صورت که در پشت سوارخ‌های متعدد بر روی فیلتر روغن تویوتا لکسوس یک دریچه وجود دارد که مانع از ورود آلودگی‌های می‌شود.این دریچه با فشار روغن کنار رفته و سپس بسته می شود.

البته در مورد جنس فیلتر روغن تویوتا لکسوس که از سلولوزی یا الیاف مصنوعی می باشد . روغن در این فیلترهای روغن تویوتا لکسوس به طور کامل تمیز و از آلودگی پاک میشوند . بعد از طریق سوراخ‌های متعدد قرارگرفته شده در مرکز به استوانه میانی وارد می‌شوند. در اینجا روغن‌های پر شده تمیز با فشار از قسمت بالایی فیلتر روغن تویوتا لکسوس که بخش خروجی نام دارد به سمت موتور ارسال می شود.

علت های کثیف شدن فیلتر روغن تویوتا لکسوس :

-دارا بودن آلودگی‌ در روغن موتور

-هر اندازه روغن سیستم را روانکاری کرده به دلیل اصطکاک فلز روی فلز مقادیری فلز و کربن وارد روغن می‌شوند.

-وقتی که احتراق انجام میشود واکنش‌های شیمیایی صورت می گیرد و به همین علت موادی وارد روغن می‌شوند.

-در اثر سرد و گرم شدن خود روغن نیز در جریان کارکرد موتور، روغن واکنش نشان داده و آلودگی‌ها وارد روغن می‌شود.

علائم ایراد این فیلتر روغن تویوتا لکسوس

چراغ چک موتور روشن شده

نشت روغن از فیلتر

کم شدن فشار روغن