دیاق سپر جلو تویوتا کرولا

تویوتا تک

دیاق سپر جلو تویوتا کرولا - بدونه واسطه دیاق سپر جلو تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

دیاق سپر جلو یکی از قطعات بدنه در قسمت سپر جلو می باشد البته همین قطعه در قسمت عقب نیز نصب می شود.

این قطعه در پشت سپر جلو به شکل یک فلز آهنی تعبیه شده است که توسط خار های به سپر متصل است.این قطعه در زمان ساخت خودرو بر روی آن نصب می شود.این قطعه به عنوان یک ضربه گیر عمل کرده و مانند استخوان‌بندی و ستون سپر خودرو کار خود را انجام می دهد.

علت نصب این قطعه دیاق سپر برای استحکام و محکم کردن سپر در برابر تصادفات شدید می باشد. و اینکه این قطعه بتواند وزن سپر را نگه دارد.

اما کار این قطعه اینست که در هنگام تصادفات نسبتا شدید ضربه وارد شده به سپر را گرفته و آن را جذب و بعد دفع کند و اجازه نمی دهد که قسمت دیگر که به سپر متصل هستند آسیب ببیند.

اگر زمانی متوجه شدید که این دیاق سپر ترک و یا شکسته شده است فورا برای تعویض آن اقدام کنید تا از صدمه به دیگر قسمت ها ازجمله سپر خودرو جلوگیری کنید.

در واقع با ساخت دیاق از بهترین و با کیفیت ترین مواد باعث می شود که قیمت این قطعه نیز افزایش یابد. قبل از تعویض قطعه و نصب تقویتی و ضربه گیر جدید از سالم بودن براکت‌ها و متعلقات آن اطمینان پیدا کنید چرا که خرابی این قطعات می تواند در موقع ضربه باعث ایجاد مشکل برای سپر شود.