دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز

تویوتا تک

دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز - بدونه واسطه دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در بین قطعات اصلی خودرو یکی دیگر از این قطعات که قسمتی از بدنه خودرو می باشد دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز می باشد که این قطعه عملکرد مهمی در خودرو دارا می باشد .در واقع این دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز  قطعه ی است که موجب تقویت سپر و محکم شدن آن می شود که در قسمت پشت سپر پلاستیکی خودرو قرار می گیرد و برای محافظت از قسمت های سپر تعبیه شده است.

این قطعه برای خودرو مهم می باشد، دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز که برای محافظت و امنیت در قسمت های مختلف سپر خودرو که خیلی اهمیت دارد. اما در مورد محل قرارگیری این دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز   در پشت سپر خودرو نصب می شود. 

وقتی که سپر خودرو دچار اسیب شدید میگردد دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز در واقع مانند ضربه گیر عمل کرده وضربه را جذب می کند و یا دچار شکستگی و ترک می شود که باید آن را تعویض کنید.

برای دوام و استحکام بیشتر و مقاوم کردن سپر در برابر ضربه های شدید از یک قطعه ای دیگر در پشت سپر به نام دیاق سپر جلو استفاده می کنند .جنس  دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز در واقع  جنس آن از آهن است.

در بعضی از اوقات دیاق سپر جلو تویوتا لندکروز  ترک یا دچار تاب خوردگی و شکستگی می شود که باید حتما آن را تعویض کرد چون دیگر مثل روز اول آن استحکام و مقاومت را ندارد و در ضربه بعدی شکسته و به سپر و دیگر قطعات آسیب می رساند.