قاب پرژکتور تویوتا یاریس

تویوتا تک

قاب پرژکتور تویوتا یاریس - بدونه واسطه قاب پرژکتور تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

 قاب پرژکتور تویوتا یاریس

دوچراغ پرژکتور در قسمت جلو راست و چپ قرار دارد . از پرژکتور تویوتا یاریس در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد .به خاطر اینکه چراغ ها در جای خود سفت باشند آنها را دریک محفظه به نام قاب پرژکتور استفاده می کنند. 


البته شکل و فرم قاب ها با هم فرق دارد ولی وظیفه همه آنها حفاظت می باشد.قبل از حرکت همیشه این قاب ها و چراغ های آنها را کنترل کنید تا در صورت صدمه دیدن بتوانید آنها را جایگزین کنید.

حفاظت از این چراغ های پرژکتور برعهده قاب پرژکتور تویوتا یاریس  است که نتها به خودرو ظاهری زیبا و جذاب می دهد .بلکه به عنوان یک نگدارنده نیز مورد استفاده قرار می گیرد .آنها جنس این  قاب پرژکتور تویوتا یاریس را از یک نوع  پلاستیک با دوام تهیه می کنند تا در برابر صدمات مقاومت لازم را داشته باشند . شکسته شدن این قاب پرژکتور تویوتا یاریس  در اثر آسیب می تواند در شرایط خاص باعث شود که راننده نتواند جلو و اطراف خود را ببیند بنابراین باید آن را تعویض کرد.

این  قاب پرژکتور تویوتا یاریس در دو طرف خودرو قسمت جلو سمت راست راننده و قسمت چپ  در بدنه جاسازی می شود و چراغ های پرژکتور در داخل آنها نصب می شوند . در هنگام تصادف از جلو در واقع اولین قسمتی است در برابر آسیب های برای جذب ضربه صدمه می بیند قاب پرژکتور تویوتا یاریس  است که خود یکی از قسمت های سبک خودرو است.