شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز

تویوتا تک

شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز - بدونه واسطه شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز

از قطعات تزئینی در خودرو شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز است و وظیفه مهم این قطعه ایمنی خودرو و دیگر خودروها می باشد این صورتی است که در صورت درست انجام ندادن آن باعث ایجاد حادثه در جاده ها می شود و آن بازتابش نور ،نوری که از چراغ خودروها ی دیگر تابیده شده به خود را دارند. 

یکی دیگر از قطعات کاربردی خودرو شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز بر روی خودرو در جذابیت ومهمتر از آن در ایمنی در مکان های تاریک اهمیت فراوانی دارد. شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز در صورتی که شکسته و یا ترک بر دارد باید تعویض شود تا کارکرد در خودرو در زمان مناسب مناسبی داشته باشد.

مکان نصب این  شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز دو عدد و در روی سپر عقب سمت راست و سمت چپ شاگرد استقرار می گیرد.جنس این شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز از پلاستیک شفاف و رنگی سفید است که سبب انعکاس نور بسیار بالا شده و ستفاده ازاین نوع پلاستیک های شفاف به زیبایی بیشتر خودرو نیز کمک می کند.

داشتن این قطعه ، چراغ شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز به ظاهر خودرو کمک کرده ودرست زمانی که نور به شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز به وسیله چراغ های خودروهای عقبی در حال حرکت به آن تابیده می شود این نور توسط شبرنگ سپر عقب تویوتا لندکروز گرفته و تا اندازه معینی از نور را برمی گرداند.این نور خیلی کمی است و موجب اذیت چشم رانندگان نشود و تنها آن ها را از وجود خودرو در جلوی خودروهایشان در شب باخبر می سازد.