بوستر ترمز تویوتا یاریس

تویوتا تک

بوستر ترمز تویوتا یاریس - بدونه واسطه بوستر ترمز تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۹۶۰۹۵۵۹۵

بوستر ترمز تویوتا یاریس

در حقیقت بوستر ترمز تویوتا یاریس قطعه ای می باشد که در سیستم ترمز تعبیه شده و به پدال ترمز اتصال دارد. حالا در مورد نقش اصلی بوستر ترمز تویوتا یاریس که باعث نرم شدن پدال ترمز در خودروها میگردد.

اما یک قطعه دیگر چون پمپ ترمز به این بوستر ترمز تویوتا یاریس متصل است که بر روی خودرو نصب می گردد.البته اندازه بوسترها با سایز پمپ خودرو مساوی است . بوستر ترمز تویوتا یاریس در حقیقت این عمل نرم نمودن پدال ترمز را بعد از استارت خوردن و روشن شدن خودرو را بر عهده دارد. این بوستر با وکیوم موتور خلاءای را که در زمان روشن کردن موتور از قسمت منیفولد ایجاد میگردد را مورد استفاده قرار می دهد.در حین خاموش و سرد بودن موتور ، بوستر ترمز تویوتا یاریس کار نمیکند و در این حالت ترمز سفت میشود.

جای قرار گیری بوستر ترمز تویوتا یاریس

در خودرو ها هر قطعه ای در جای خاصی خود نصب می شوند. این قطعه بوستر ترمز تویوتا یاریس و در پشت موتور خودرو سمت راست قرار دارد وکارکرد آن افزایش نیرو در زمان گرفتن ترمز است.

ساختاراین قطعه بوستر ترمز تویوتا یاریس که شبیه یک قوطی فلزی که دارای سوپاپ و یک دیافراگم بوده ومیله ای که از قوطی عبور کرده و از یک جهت به پیستون سیلندر و از جهت دیگر به پدال ترمز متصل می باشد.

به منظورتست بوستر قبل از تست  بوستر ترمز تویوتا یاریس پای را روی پدال ترمز قرار بدهید و بعد خودرو را روشن کرده و در این حالت پدال کمی زیر پای شما شل میشود. اینکار بوستر ترمز تویوتا یاریس در سیستم ترمز خودرو سبب میشود که بعد از روشن شدن خودرو پدال شل شده و راننده هنگام ترمزگرفتن فشار کمتری را به پدال وارد کند . البته بوستر ترمز تویوتا یاریس به پمپ ترمز متصل است ودر واقع پمپ و بوستر ترمز تویوتا یاریس درسیستم ترمز یک نقش فرستنده نیروی ترمز را بعد از فشار دادن پدال ترمز به وسیله راننده به سیستم خودرو برعهده دارد .در واقع قسمت های مانند سیلندر و چرخ ها و شیلنگ ترمز و لوازم چرخ نیز را در بر می گیرد.


 در حقیقت بوسترها یک تکه ای و دوتکه ای و برای انواع خودروها با سایز های متفاوت 8  و  9  و 10 اینچ طراحی شده است.