سنسور دنده عقب لکسوس

تویوتا تک

سنسور دنده عقب لکسوس - بدونه واسطه سنسور دنده عقب لکسوس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

اما در مورد این سیستم جدید در خودرو ها امروزی که به نام سنسور های سپر یا ‏حسگر پارک‏ می باشند .البته با استفاده از حسگرهای تشخیص فاصله که در سپرجلو لکسوس و عقب نصب شده است . در واقع سنسور دنده عقب لکسوس فاصله خودرو را با اجسام نزدیک به آن مشخص می کند‏.‏

این سنسور دنده عقب لکسوس فاصله زمانی بین سیگنالهای ارسالی از خود را تا زمان بازگشت انعکاس آن اندازه گیری کرده است. با توجه به سرعت خودرو و فاصله راننده این سنسور دنده عقب لکسوس از طریق صوتی یا تصویری یا هردو از خطرات احتمالی راننده را آگاه می کند.‏

این سنسور دنده عقب لکسوس در سپر پشت خودرو نصب می شوند و گاهی اوقات از آنها در سپر جلو نیز استفاده می کنند‏.‏ این نوع از سنسورهای پشت با قراردادن دنده در حالت دنده عقب فعال شده و با خارج شدن از آن غیر فعال می شوند‏.‏

همانطور که گفتیم از ان نوع از سنسورها نیز در قسمت جلوی خودرو برای جلوگیری از هشدارهای بی مورد در جاهای شلوغ و با حرکت آرام با فشار یک دکمه فعال شده و پس از رسیدن خودرو به سرعتی مشخص غیر فعال می شوند‏.‏

در واقع دو نوع سنسور وجود دارد:

1-سنسور های الکترومغناطیس

این نوع سنسور های الکترومغناطیس با توجه به حرکت آرام و یک نواخت خودرو به مانع ها عمل می کند.در صورتی که خودرو نسبت به مانع توقف کند سیستم اعلام هشدار را متوقف می کند و در صورت ادامه حرکت دوباره شروع به اعلام هشدار می کند که این نوع از سنسورها  برای تشخیص مانع مورد استفاده قرار می گیرد. سنسورهای الکترو مغناطیس جهت نصب نیاز به سوراخ کردن ندارد و در سطح داخلی سپر خودرو نصب می شود.

2-سنسور های دنده عقب اولتراسونیک

این نوع از سنسور های دنده عقب اولتراسونیک یا ما فوق صوت با کمک از حسگرهای تشخیص فاصله که در سپرهای جلو یا عقب یا هر دو خودرو نصب شده اند فاصله خودرو را با اجسام نزدیک را مشخص می کنند. این سنسورها فاصله زمانی بین سیگنالهای ارسالی از خود را تا زمان بازگشت انعکاس آن اندازه گیری می کند و با توجه به سرعت خودرو و فاصله راننده آن را  به صورت صوتی یا تصویری یا هردو نشان داده میشود. این سنسور ها در سپر پشت خودرو نصب می گردد و بعضی از اوقات از آنها در سپر جلو نیز استفاده می شود.

مهمترین نوع اخطار صوتی سنسور دنده عقب لکسوس به راننده در مواقع برخورد با موانع صدای بیپ می باشد که بیشتر آهنگ فاصله تکرار این بوق با نزدیکتر شدن به موانع سریعتر می شود و در کمترین فاصله به بوق ممتد تبدیل شده که در این حالت راننده باید کامل توقف کند.