سه شاخه پلوس پرادو

تویوتا تک

سه شاخه پلوس پرادو - بدونه واسطه سه شاخه پلوس پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سه شاخه پلوس چیست :

یکی از اجزا پلوس ، سه شاخه پلوس پرادو می باشد و وظیفه انتقال نیرو را انجام می دهد . در واقع این قطعه ای است که داخل سرگیربکس یا مشعلی پلوس قرار دارد . در خودروهای قدیمی پلوس نیرو را از راه یک سری ساچمه به شفت و بعد دوباره از راه همین ساچمه ها به چرخ انتقال می داد. 

ولی در خودروهای مدرن و جدید نیرو با استفاده از همین این قطعه ی قوی که درون سرگیربکس قرار دارند منتقل می شود.

بدنه سه شاخه پلوس:

دارای دو نوع کنس بزرگ و کنس کوچک است که کنس کوچک آن پر مهمترین قسمت میباشد . این وسیله دارای خار هایی است که با تعداد این خار ها مدل و اسمش برده میشود. بنابراین میتوان با شمردن خار ها ، تعداد آنها را مشخص کرد .

نشانه های معیوب بودن آن :

-خراب شدن بلبرینگ های این قطعه با ضربه های پشت سرهم به موتور مشاهده میشود که تکان خوردن دسته دنده در سرعت کم و لرزش شدید فرمان و اتاق در حرکت و سرعت بالا و در سر بالایی از علائم آن می باشد 

-اگر صدایی از عقب و جلو کردن پلوس شنیدید دلیل خرابی نمی باشد بلکه دلیل آن اصابت انتهای میله پلوس با سرگیربکس می باشد .

-زمانی که فنر در داخل آن است صدا کمتر می شود و زمانی که پلوس در حال کار کردن می باشد به دلیل این که از دو سمت مهار شده می باشد در واقع حرکت طولی اش جوری نیست که این برخورد صورت بگیرد و صدایی به گوش برسد .

سه شاخه به دلیل درگیر بودن پی در پی با کله پلوس باید از جنس فلزی مقاوم تهیه شود. در حقیقت عدم تاب و لرزش اضافی در این وسیله در زمان چرخش و انتقال مناسب نیرو و قدرت از میله پلوس به سر پلوس از نکات مهم است.